REKLAMA
Budownictwo Geoinżynieria Tunele NBI Wydaliśmy Wiadomości
1 Minuta czytania

Górnicza lampa się pali

Autor opracowania jest związany z Akademią Górniczo-Hutniczą od 1949 roku, początkowo jako student, a od 1953 roku jako asystent, uzyskując kolejne stopnie naukowe, z tytułem profesora zwyczajnego włącznie. Poświęcił się pracy dydaktycznej i naukowej w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn dla górnictwa odkrywkowego, szczególnie górnictwa skalnego, i prowadzi badania po dzień dzisiejszy. Jest wynalazcą i konstruktorem wielu oryginalnych rozwiązań maszyn i narzędzi wiertniczych, za co otrzymał szereg znaczących nagród. Autor jest uznanym autorytetem w zakresie techniki wiertniczej otworów strzałowych. Wypromował 14 doktorów (ostatni w 2007 r.). Jako autor i współautor ma na swym koncie ponad 300 publikacji, w tym kilkanaście podręczników, zarówno akademickich, jak i dla szkół zawodowych.

W okresie, gdy rozpoczynał pracę naukową w Katedrze Maszyn i Urządzeń Górniczych jego mistrzami byli profesorowie: Wacław Lesiecki i Tadeusz Kubiczek. Na Wydziale Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) pełnił odpowiedzialne stanowiska: kierownika Zakładu Maszyn Odkrywkowych i Wiertniczych (1964-1990), kierownika Wydziałowych Studiów Doktoranckich (1972-1981) prodziekana Wydziału (1975-1981), dziekana Wydziału (1987-1990), a także prorektora ds. Nauczania AGH (1981-1984) i jako członek Rady Seniorów AGH pozostaje w służbie Uczelni do dziś. Autor zafascynowany historią górnictwa, jego tradycjami i obrzędami, od 1962 roku bierze aktywny udział w organizowaniu i prowadzeniu spotkań z okazji Dnia Górnika, tak na macierzystym Wydziale, jak i na Uczelni, a także poza nią, w krajowych kopalniach i zakładach górnictwa podziemnego oraz odkrywkowego – praktycznie na obszarze od Bałtyku po Karpaty.

Format: B5, 456 str.
Rok wyd.: 2008
Oprawa: twarda

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA