REKLAMA
Drogi Mosty Raporty
3 Minuty czytania

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowała ub.r.

Wzrost natężenia ruchu na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków i spadek poziomu zadłużenia oraz kontynuacja ważnych inwestycji – podsumowanie 2014 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady.

W minionym roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła przychody ze sprzedaży wynoszące 222,5 mln zł (o ok. 8 proc. wyższe niż w roku 2013) oraz zysk netto w wysokości 65,4 mln zł. EBITDA wyniosła ok. 178,9 mln zł.

Poprawa przychodów Grupy Kapitałowej, w porównaniu z 2013 rokiem, jest efektem m.in. wzrostu poziomu ruchu na odcinku A4 Katowice-Kraków. W minionym roku koncesyjnym odcinkiem A4 przejechało o 7,4 proc. pojazdów więcej niż rok wcześniej. Wzrost ten dotyczy zarówno samochodów osobowych (7,2 proc.), jak i ciężarowych (8,7 proc.).

Lepsze wyniki na działalności finansowej Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2014 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, to również efekt zmniejszenia zadłużenia netto Grupy (spadek o ok. 83 proc.), dzięki dalszej spłacie kredytu na realizację projektu A4 Katowice-Kraków.

Najistotniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej ma działalność polegająca na zarządzaniu i eksploatacji koncesyjnego odcinka autostrady A4, prowadzona przez należącą do Grupy spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. W ubiegłym roku przychody Grupy Kapitałowej z tytułu poboru opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków wyniosły 218,1 mln zł. Aż 44 mln zł zostało przekazanych stronie publicznej w postaci podatków, kolejne 3,5 mln zł (netto) w postaci innych opłat takich jak np. czynsz z tytułu dzierżawy pasa drogowego autostrady.

Dla koncesjonariusza autostrady A4 rok 2014 był okresem kontynuacji projektów inwestycyjnych, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżnych, jak również niwelowanie wpływu autostrady na środowisko naturalne. Wartość inwestycji zrealizowanych w 2014 roku, realizowanych w przeważającej mierze w ramach projektu A4 Katowice-Kraków, wyniosła 41 mln zł.

Z uwagi na systematycznie rosnący w ostatnich latach poziom ruchu na A4 Katowice-Kraków, zarządca A4 realizuje długofalowy program zwiększenia przepustowości Placów Poboru Opłat. Po wcześniejszym poszerzeniu placów w Mysłowicach i Balicach o dodatkowe linie (z siedmiu do dziewięciu w każdym kierunku), w 2014 r. zrealizowana została zasadnicza część projektu Wymiany Urządzeń Poboru Opłat, który pozwolił na wprowadzenie nowych, szybszych sposobów wnoszenia opłat.

Emil Wąsacz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

Interpretując roczne wyniki spółki prowadzącej taką działalność, jak Stalexport Autostrady S.A., trzeba pamiętać, że kluczowy dla Grupy Kapitałowej projekt zarządzania płatnym odcinkiem autostrady wymaga ponoszenia rozłożonych w czasie nakładów inwestycyjnych. Z tego powodu w Grupie Kapitałowej nie było dotychczas wypłaty dywidendy z tytułu działalności spółki zależnej Stalexport Autostrada Małopolska S.A., będącej koncesjonariuszem autostrady A4 Katowice-Kraków. Cały zysk z jej działalności był przeznaczany na kapitał zapasowy tej spółki m.in. w celu gromadzenia środków na realizację programu remontowego i inwestycyjnego na zarządzanym odcinku autostrady. W 2014 r. najważniejszą inwestycją był ostatni etap projektu Wymiany Urządzeń Poboru Opłat, ukierunkowany na przyspieszenie obsługi podróżnych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym i technicznym pobór opłat przebiega teraz szybciej. Obecnie poza płatnościami gotówkowymi i kartami bankowymi możliwe jest również wnoszenie opłat przy użyciu kart flotowych i paliwowych.

Skupienie na projekcie koncesyjnym i ograniczanie kosztów przez uporządkowanie 
w 2014 r. struktury Grupy Kapitałowej nie oznacza, że nie jesteśmy zainteresowani dalszą współpracą w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego. Jeśli tylko pojawią się nowe projekty autostradowe i zostaną one przez nas pozytywnie ocenione, zamiarem Grupy jest rozwój w tym segmencie. Nie wykluczamy także zaangażowania kapitałowego w istniejące projekty koncesyjne, o ile zaistnieje taka możliwość.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA