REKLAMA
Hydrotechnika Raporty
10 Minut czytania

Ochrona przeciwpowodziowa i modernizacja gospodarki morskiej fundamentami rozwoju budownictwa hydrotechnicznego

Szybko postępujące zmiany klimatyczne spowodowały zmianę myślenia o zasobach naturalnych w kontekście ich ochrony i racjonalnego gospodarowania. Polska jest jednym z krajów, które odczuwają w ostatnim czasie skutki nawalnych deszczy i wyczerpujących suszy. Inwestycje hydrotechniczne mają więc kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska, zapewnienia bezpieczeństwa ludności w sytuacji klęski żywiołowej, a także dla rozwoju polskiej gospodarki.

Pobierz artykuł PDF

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA