REKLAMA
Drogi Mosty Raporty
2 Minuty czytania

Poziom optymizmu w polskiej branży budowlanej zmalał, ale oczekiwania na przyszłość wyraźnie rosną

Wprawdzie w 2016 r. poziom optymizmu w branży budowlanej wyraźnie się obniżył, jednakże w dalszym ciągu pozostaje on na przyzwoitym poziomie, głównie z uwagi na wysokie oczekiwania względem roku 2017. Firmy budowlane zdają sobie sprawę, że obecne spowolnienie jest przejściową korektą techniczną, która prędzej czy później przerodzi się w fazę intensywnego wydatkowania środków unijnych.

Wolniejszy od zakładanego wzrost gospodarczy, mniejsza liczba ogłaszanych i rozstrzyganych przetargów publicznych, chudsze portfele zamówień firm budowlanych oraz mniejsza zyskowność branży znalazły swoje odzwierciedlenie w najnowszych wynikach badania wśród pracowników wysokiego szczebla zarządzania oraz pionów operacyjnych 200 największych polskich firm budowlanych przeprowadzonego przez firmę PMR na potrzeby raportu „Sektor budowlany w Polsce II połowa 2016 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”.

Po trzech latach wyraźnej poprawy, najnowsza edycja badania przyniosła mniej optymistyczne nastroje w branży budowlanej w Polsce, choć w dalszym ciągu optymizm utrzymuje się zdecydowanie powyżej poziomu z lat 2012-2013, czyli okresu korekty po Euro 2012. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR przyjął we wrześniu 2016 r. wartość 7,7 pkt osiągając wynik podobny jak w 2010 r.

Indeks koniunktury obniżył się we wszystkich trzech segmentach rynku budowlanego, przy czym najgłębsza korekta miała miejsce w przypadku budownictwa niemieszkaniowego. Po raz pierwszy najwyższy poziom optymizmu odnotowany został w przypadku firm specjalizujących się w budownictwie mieszkaniowym, co jest efektem rosnącej liczby sprzedanych mieszkań przez wiodących deweloperów, a tym samym dużej ilości kontraktów na realizację budynków wielomieszkaniowych.

Najsłabiej wskaźnik koniunktury wypadł wśród firm inżynieryjnych, które w tegorocznym badaniu deklarują, wyraźny spadek liczby inwestycji ze strony samorządów, grupy PKP oraz GDDKiA. Jednocześnie, oczekiwania firm inżynieryjnych względem roku 2017 są stosunkowo dobre – zdecydowana większość firm liczy na to, że w przyszłym roku liczba kontraktów pozyskanych od instytucji publicznych wzrośnie.

W wyniku spowolnienia w budownictwie inżynieryjnym, tylko 64% największych przedsiębiorstw budowlanych deklaruje udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, co jest wynikiem o 8 p.p. słabszym w porównaniu do zeszłorocznej edycji badania oraz najniższym odsetkiem od 2008 r. W inwestycjach współfinansowanych przez UE częściej (74% wskazań) biorą obecnie udział firmy specjalizujące się w budownictwie inżynieryjnym oraz duże firmy budowlane, o rocznym poziomie przychodów przekraczającym 100 mln zł.

Jak pokazują wyniki badania, firmy wykonawcze zamierzają wykorzystać okres spowolnienia na rynku na przygotowanie się do fazy ożywienia. W tym celu wykonawcy podejmują działania mające dać im przewagę nad konkurentami. Najpopularniejszym typem działań podejmowanych przez badane firmy w celu zyskania przewagi na rynku jest aktywne pozyskiwanie nowych zamówień krajowych, a także udział w większej ilości przetargów oraz poszerzenie działalności o nowe segmenty rynku. W porównaniu do zeszłorocznej edycji badania większą popularnością cieszyły się także działania związane z inwestowaniem w zarządzanie firmą oraz w kadry. Co dziesiąta badana firma w celu zyskania przewagi konkurencyjnej zdecydowała się na przejęcia innych firm.

Zdjęcie: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA