REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

10 ofert na zaprojektowanie obwodnicy Sztumu

GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Sztumu w ciągu DK55. W przetargu wpłynęło 10 ofert. Obwodnica Sztumu powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 
W postępowaniu przetargowym na przygotowanie dokumentacji obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55 wpłynęło dziesięć ofert. Zamówienie obejmuje sporządzenie Koncepcji programowej (wraz z wariantowaniem przebiegów), materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wraz z jej uzyskaniem) oraz projektu budowlanego wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Najniższa oferta opiewa na 2 134 050,00 zł (Safege), a najwyższa na 5 244 720,00 zł (Multiconsult Polska). Na realizację zadania przewidzieliśmy 3 000 000,00 zł.

Kryteria oceny ofert


Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena – 60 proc. i doświadczenie personelu oferenta – 40 proc.

Bezpieczna i nowoczesna


Celem budowy obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55 jest poprawa bezpieczeństwa, odciążenie i zwiększenie płynności ruchu oraz zmniejszenie czasu przejazdu drogą krajową nr 55, a także poprawa jakości życia mieszkańców. Jest to tym bardziej istotne, że układ drogowy w mieście opiera się na drodze krajowej i na ruch tranzytowy nakłada się duży ruch lokalny powodujący zatory drogowe.

Obwodnica ma mieć parametry drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP) o przekroju po jednym pasie w każdym kierunku bądź naprzemiennie dwa w jedną i jeden w drugą, tzw. 2+1 (w zależności od wyników analiz). Orientacyjna długość obwodnicy to ok. 6 km (w zależności od wariantu). Inwestycja obejmie również trzy skrzyżowania oraz infrastrukturę towarzyszącą.

Tekst i grafika: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA