REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

12 ofert na rozbudowę mostu w Sandomierzu

Kielecki Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na rozbudowę mostu przez Wisłę w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77. W przetargu wpłynęło 12 ofert.

 
Oferty opiewają na kwoty w przedziale od około 68,6 mln do 121,8 mln złotych. Inwestor, GDDKiA przeznaczył na realizację zadania około 104,7 mln złotych. Wszyscy wykonawcy zobowiązali się do zrealizowania inwestycji w ciągu 34 miesięcy od podpisania umowy z doliczeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych.

Zadania wykonawcy

Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i buduj”, co oznacza, że zadaniem wykonawcy będzie dokonanie optymalizacji projektowych, a następnie rozbiórka znacznej części istniejącego obiektu, wzmocnienie istniejących podpór, wybudowanie na nich nowej konstrukcji zbliżonej wizualnie do tej istniejącej oraz włączenie mostu do istniejącego układu komunikacyjnego miasta.

Docelowo przeprawa przez Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola – Przemyśl komunikującej Świętokrzyskie z Podkarpaciem ma być dwujezdniowa. W takim celu w 2011 roku wybudowany został nowy most, biegnący równolegle do starego obiektu. Ten ostatni wyłączony został z ruchu ze względu na zły stan techniczny dwa lata później. W 2018 roku zatwierdzony został program inwestycji zakładający uzyskanie nowej decyzji środowiskowej dla rozbudowy mostu, wyburzenie starej konstrukcji mostowej i wybudowanie nowej z uwzględnieniem aktualizacji projektowych.

Zakres inwestycji obejmuje:
– aktualizację i wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień,
– rozbiórkę istniejącej stalowej konstrukcji nośnej mostu z pozostawieniem istniejących podpór mostu,
– dostosowanie istniejących podpór mostu do nowej konstrukcji ustroju nośnego,
– wykonanie nowego ustroju nośnego mostu o następujących parametrach:
   – długość mostu (płyty pomostu) 457,20 m,
   – liczba przęseł: 5
   – rozpiętości teoretyczne przęseł: 84,8 + 3×95,4 + 84,8 [m],
   – szerokość jezdni: 2×3,50 m,
   – obustronne opaski: 2×0,80 m,
   – jednostronny chodnik: 1,50 m.
– roboty drogowe wraz z drogami dojazdowymi,
– przebudowę i budowę sieci   infrastruktury   podziemnej   i nadziemnej,
– przebudowę i budowę urządzeń ochrony środowiska,
– przebudowę i budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– wykonanie kanału technologicznego.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA