REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Astaldi realizuje inwestycje dla GDDKiA

Astaldi realizuje na zlecenie GDDKiA 6 kontraktów, z czego 4 są w fazie końcowej i odbywa się na nich ruch. Wartość umów realizowanych przez Astaldi opiewa na 4 mld zł, a do wykonania pozostały jeszcze roboty o wartości ok. 2,3 mld zł.

GDDKiA prowadzi stały monitoring postępu prac oraz płatności na rzecz podwykonawców. Podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie interesów zarówno podwykonawców, jak i Skarbu Państwa.

W umowach podpisanych z włoską firmą, a także z pozostałymi wykonawcami realizującymi inwestycje na nasze zlecenie, zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców. Jeden z nich mówi, iż wykonawcy zobowiązani są do każdego rozliczenia dołączyć dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Brak tych dowodów wstrzymuje wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w wysokości odpowiadającej nieprzedstawionym dowodom zapłaty na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Jednocześnie wzywamy wykonawcę do uregulowania należności. Jeśli nie zostanie to zrealizowane, wówczas po uprzedniej analizie dokumentacji, dokonujemy bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy potrącając kwotę z należności wykonawcy.

Takie sytuacje miały miejsce na kontraktach realizowanych przez Astaldi gdzie uruchomiliśmy bezpośrednią płatność podwykonawcom. W wyniku podjętych działań ilość podmiotów zgłaszających się w ramach solidarnej odpowiedzialności, którym należne są wymagalne płatności, ulega zmniejszeniu. Astaldi kontynuuje pracę na kontraktach.

Kontrakty realizowane przez firmę Astaldi:

– S2 południowa obwodnica Warszawy, odc. od w. Puławska do w. Przyczółkowa (w budowie),
– S7 Lubień – Rabka Zdrój, odc. Naprawa – Skomielna Biała (w budowie),
– S5 Poznań – Wrocław, odc. Korzeńsko – Wrocław (oddana do ruchu),
– S8 obwodnica Marek, odc. od. w. Kobyłka do obw. Radzymina (oddana do ruchu, trwa jeszcze remont starego przebiegu przez Marki),
– S8 Wyszków – Białystok, odc. Wiśniewo – Mężenin (oddana do ruchu),
– S8 Wyszków – Białystok, odc. Mężenin – Jeżewo (oddana do ruchu, do wykonania prace dodatkowe).

Autor: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA