Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Autostrada A1 Gdańsk – Toruń będzie bezpłatna

Rada Ministrów przyjęła 19 grudnia 2023 r. na wniosek ministra infrastruktury uchwałę, upoważniającą go do wydania polecenia koncesjonariuszowi autostrady A1 na odcinku Gdańsk – Toruń ws. niepobierania opłat za przejazd samochodów osobowych i motocykli na tym odcinku w 2024 r.

Zdjęcie: GDDKiA O/Łódź, www.gov.pl/web/gddkia-lodz/

Możliwość darmowego przejazdu nie będzie obejmować pojazdów samochodowych o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze oraz pojazdów samochodowych o dwóch osiach z przyczepami.

Prawo do uzyskania bezpłatnego przejazdu będzie przysługiwać, tak jak dotychczas, na podstawie tzw. biletu zerowego. Przy wjeździe na autostradę trzeba będzie pobrać bilet, a następnie wręczyć go inkasentowi na zjeździe. Kierowcy zarejestrowani w systemie AmberGO, który pozwala na identyfikację numerów rejestracyjnych bez konieczności pobrania biletu, będą podjeżdżać pod szlaban na zjeździe i po zapaleniu się zielonej lampki będą kontynuować dalszą podróż bez naliczenia opłaty za przejazd. Jednocześnie Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. rekompensaty środków, które z tytułu zniesienia opłat nie wpłyną na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI