REKLAMA
Drogi Wiadomości

Badania archeologiczne na przyszłej S10 Bydgoszcz – Toruń

Bydgoski Oddział GDDKiA informuje, że rozpoczęły się pierwsze badania archeologiczne w pasie planowanej budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń.

Badania mają charakter nieinwazyjny i polegają na lustracji powierzchni terenu w celu określenia orientacyjnego zakresu kolizji stanowisk archeologicznych z planowaną inwestycją. Prospekcji terenowej towarzyszyć będą kwerendy w archiwach oraz analizy specjalistyczne z wykorzystaniem najnowszych technologii (np. analiza danych LIDAR uzyskanych przy pomocy skaningu laserowego). Archeolodzy wykonają dokumentacje wszystkich rozpoznanych obiektów zabytkowych, do których można zaliczyć także umocnienia polowe z I i II Wojny Światowej, stare nie znajdujące się w ewidencjach konserwatorskich cmentarze czy inne miejsca kultu lokalnych społeczności. Badania potrwają do sierpnia br.

Po przedłożeniu ich wyników Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków uzyskamy dalsze wytyczne dotyczące postępowania z zabytkami w trakcie przyszłej budowy.

31 stycznia 2019 r. w ramach procedury mającej na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S10 odc. Bydgoszcz – Toruń”, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, złożyła w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Raport Oddziaływania na Środowisko z wnioskiem o kontynuowanie procedury i wydanie ww. decyzji.

Autor: GDDKiA O/Bydgoszcz

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA