REKLAMA
Drogi Tunele Wiadomości
1 Minuta czytania

Będzie pomiar powietrza w sąsiedztwie tunelu na Ursynowie

24 sierpnia GDDKiA wybrała ofertę konsorcjum Lemitor Ochrona Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej na pomiar jakości powietrzna w sąsiedztwie tunelu na Ursynowie.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Prace wycenione zostały na 3 761 340 zł.

Zakres prac


Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych pomiarów i badań powietrza atmosferycznego zgodnie z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 20 października 2017 r. W trakcie realizacji wykonawca zbierze dane z rejonu wyrzutni spalin zlokalizowanych przy obu wylotach z tunelu oraz z okolic portali dotyczące stężenia/zawartości w powietrzu dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego (PM2,5 oraz PM10) i benzenu. Badania będą prowadzone całodobowo przez 365 dni na wyrzutniach oraz przez minimum 70 dni pomiarowych w roku w rejonie portali. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyników badań pomiarów powietrza oraz wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie badania pomiarów powietrza w rejonie tunelu, w terminie ok. 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Blisko 19 km S2 od węzła Puławska do węzła Lubelska


Od 22 grudnia 2020 r. kierowcy mogą korzystać z ponad 15 kilometrów drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelska, z nowym, najdłuższym mostem na Wiśle. Udostępnione zostały też kolejne relacje ruchu na węźle Lubelska stanowiącym połączenie autostrady A2 oraz dróg ekspresowych S2 i S17. To duże ułatwienie dla przemieszczających się pomiędzy Wilanowem i Wawrem, a także dobre połączenie stolicy z Siedlcami i Lublinem.

W tunelu pod Ursynowem trwają testy i odbiory. Na końcowym etapie jest przygotowywanie dokumentacji powykonawczej. Trwają przygotowania do kontroli Straży Pożarnej. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie (WINB) o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Pozytywny wynik przeprowadzonej przez WINB procedury administracyjnej umożliwi oddanie do ruchu nowej trasy. GDDKiA szacuje, że kierowcy pojadą tunelem jesienią tego roku.

Źródło: tekst GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA