REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Bez utrudnień na S8 Marki – Zielonka

W weekend zakończyły się wszystkie prace związane z wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni na kilometrowym odcinku drogi S8 między węzłami Marki i Zielonka a co za tym idzie zniknęły utrudnienia.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
                         Od piątku stała organizacja ruchu

8 maja w godzinach porannych rozpoczęło się wprowadzanie stałej organizacji ruchu. Przywrócony został ruch na jezdni w kierunku Warszawy. Kolejny krok to udostępnienie kierowcom trzech pasów ruchu w stronę Białegostoku, co realizowano 9 maja. Do niedzieli trwały prace porządkowe związane m.in. z demontażem wygrodzeń czy usuwaniem oznakowania tymczasowego.

Prace trwają, będą kolejne zmiany w organizacji ruchu


Wykonawca realizuje między innymi prace związane z budową oświetlenia na węźle Kobyłka. Budowane są też nasypy na dojazdach do wiaduktu w ciągu ul. Szkolnej i Gospodarczej oraz realizowane są roboty na drogach dojazdowych. Z kolei w rejonie węzła Zielonka przygotowywane jest podłoże pod wykonanie konstrukcji dróg dojazdowych. Ponadto Wykonawca kontynuuje budowę Obwodu Utrzymania Drogi, gdzie m.in. prowadzone są prace wewnątrz budynków.

Kolejnych zmian w organizacji ruchu na jezdni głównej możemy się spodziewać pod koniec maja br. Wykonawca będzie realizował roboty w pasie dzielącym związane z wykonaniem odwodnienia. W maju zaplanowano również prace związane z odtworzeniem nawierzchni DW 629 (ul. Radzymińska), pod wiaduktami w ciągu S8. Frezowana i układana będzie nowa nawierzchnia na jezdni w kierunku Marek, natomiast w kierunku Warszawy lewoskręt prowadzący ruch od Marek na obwodnicę w stronę Białegostoku.

Od czerwca planowane są prace przy naprawie istniejących ekranów ziemnych w rejonie wiaduktu w ciągu ul. Dworkowej w Kobyłce.

Przypomnijmy


W listopadzie 2019 roku zawarliśmy umowę na dokończenie budowy obwodnicy Marek. Powodem wyboru, w trybie przetargu nieograniczonego, drugiego wykonawcy, było odstąpienie przez GDDKiA od kontraktu zawartego z nierzetelnym wykonawcą, firmą Salini.

Do dokończenia zostały prace: na węźle Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), węźle Marki (ekrany akustyczne, rondo pod S8), węźle Zielonka (drogi dojazdowe do węzła), najazdy na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, kładka w rejonie ul. Letniskowej, drogi dojazdowe i pasy technologiczne wzdłuż S8, chodniki, ścieżki rowerowe, Obwód Utrzymania Drogi, zieleń, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne, teletechniczne oraz sanitarne.

Źródło: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA