REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Bezpieczniej na DK45 Roszków – Tworków

Katowicki Oddział GDDKiA zrealizował kolejną inwestycję, która poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w woj. śląskim. Nowe drogowe sygnalizacje świetlne i chodniki zwiększą ochronę wszystkich użytkowników drogi krajowej nr 45 na odcinku Roszków – Tworków.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Poprawę BRD w Krzyżanowicach osiągnięto dzięki budowie wzbudzanej drogowej sygnalizacji świetlnej w rejonie przedszkola oraz doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych przy ośrodku zdrowia o podświetlony i wyniesiony nad nie znak D6 (przejście dla pieszych). Będzie on wyposażony w pulsującą sygnalizację ostrzegawczą w kolorze żółtym.

Ponadto zostały wybudowane chodniki po lewej, jak i po prawej stronie drogi krajowej. Najdłuższy odcinek chodnika o długości 500 m został wybudowany w Tworkowie, gdzie powstała również kładka dla pieszych nad ciekiem melioracyjnym. W Krzyżanowicach powstał także chodnik w poziomie jezdni na przedłużeniu ciągu pieszo-rowerowego.

W ramach budowy chodników w miejscowościach Roszków i Krzyżanowice, przekrój DK45 zostanie zmieniony na półuliczny dzięki obramowaniu jezdni krawężnikami. Wzdłuż chodnika od strony rowu zamontowano wygrodzenie ochronne w postaci balustrady.

Cel

Nowa sygnalizacja znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w obrębie przedszkola w Krzyżanowicach. Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe umożliwią bezpiecznie i komfortowe poruszanie się wzdłuż drogi krajowej. Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i sygnalizacji świetlnych to jedne z najskuteczniejszych i najbardziej efektywnych rozwiązań z zakresu inżynierii drogowej, znacznie podnoszące poziom bezpieczeństwa i komfort ruchu. Przeznaczone są dla grupy najbardziej narażonej na poważne skutki zdarzeń drogowych – niechronionych użytkowników dróg, czyli pieszych i rowerzystów. Realizacja inwestycji przyczyni się do ogólnego wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejącym odcinku DK45.

Źródło finansowania

Umowę na wykonanie zadania o wartości blisko 2,8 mln zł podpisano w październiku 2022 r. Inwestycję sfinansowano ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA