REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Bliżej budowy obwodnicy Chełmca

GDDKiA wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o przetargu na budowę obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28. Obwodnica ominie także od północnego zachodu Nowy Sącz.

 
Mapka: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Mapka: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl

Zakres budowy

Od wykonawcy wyłonionego w przetargu oczekiwane jest wybudowanie ok. 1,5 km odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasowej, klasy technicznej GP (główna ruchu przyspieszonego). Prace przewidują również budowę obiektów inżynierskich (dwa mosty i dwa wiadukty), przebudowę i rozbudowę dróg poprzecznych oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej.

Niezbędna będzie także przebudowa wlotu ronda na połączeniu obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 28 (ul. Limanowskiej) i drogi powiatowej nr 1583K, a także ronda na połączeniu obwodnicy Chełmca z drogą powiatową nr 1551K w ciągu ul. Marcinkowickiej. Zaprojektowana jest również rozbudowa dróg gminnych (ulic: Batalionów Chłopskich, Leśna i Węgrzynek), budowa chodników i urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, osadniki i separatory).

Cele do osiągnięcia

Nowa obwodnica ma poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, przejąć ruch tranzytowy z dotychczasowego przebiegu DK28, poprawić przepustowość drogi oraz uzupełnić obwodnicę Nowego Sącza, łącząc wybudowane odcinki Obwodnicy Północnej oraz nowej drogi powiatowej w kierunku Starego Sącza.

Poprowadzona po nowym śladzie obwodnica, w północnej części Chełmca, ominie jego centrum i umożliwi połączenie dróg krajowych nr 28 i 75 w północno-zachodniej części Nowego Sącza. Przyczyni się to do poprawy istniejących warunków komunikacyjnych na terenie gminy Chełmiec oraz na odcinku dojazdu do trzeciego co do wielkości miasta województwa małopolskiego. Inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023.

Krok po kroku do budowy

Decyzja środowiskowa dla tego zadania wydana została w październiku 2018 r. Od września 2019 r. trwało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym. W listopadzie 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych, a 1 grudnia 2020 r. do Wojewody Małopolskiego został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Teraz nadszedł czas na ogłoszenie przetargu, by wyłonić wykonawcę inwestycji.

Roboty przewidziane są w latach 2022-2023.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA