REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Bliżej podpisania umów na realizację S3 Świnoujście – Troszyn

Szczeciński Oddział GDDKiA informuje, że przetargi na zaprojektowanie i budowę odcinków drogi ekspresowej S3 Świnoujście – Dargobądz i Dargobądz – Troszyn uzyskały pozytywny wynik kontroli Prezesa UZP. 

 
Grafika: GDDKiA O/Szczecin
Grafika: GDDKiA O/Szczecin
                 Tym samym dobiegła końca procedura przetargowa na realizację dwóch ostatnich odcinków drogi ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim o długości 33 km. Przetargi zostały wszczęte w grudniu ubiegłego roku, natomiast pod koniec czerwca wybraliśmy oferty najkorzystniejsze.

Po pozyskaniu gwarancji będziemy gotowi do podpisania umowy


Kontrola uprzednia postępowania przetargowego, prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jest obligatoryjna przy dużych inwestycjach. Nie wykazała ona uchybień i zakończyła się pozytywnym wynikiem. Na końcowym etapie jest uzgadnianie gwarancji należytego wykonania umów. Podpisanie umów z wykonawcami powinno nastąpić jeszcze w sierpniu.

Zaprojektowanie i budowa


W ramach inwestycji wykonawcy opracują projekty budowlane, uzyskają decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, a następnie zrealizują roboty budowlane. Na etap projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych przewidziano 17 miesięcy od daty podpisania umowy. Roboty budowlane potrwają 19 miesięcy. Z czasu realizacji robót budowlanych będą wyłączane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Ostatni odcinek S3, który pozostał do realizacji


Odcinek S3 Świnoujście – Troszyn, składający się z dwóch odcinków realizacyjnych Świnoujście – Dargobądz o długości 17 km i Dargobądz – Troszyn o długości 16 km, jest niezbędny do ukończenia całej dwujezdniowej drogi S3 od Bałtyku do granicy z Czechami. Wszystkie pozostałe fragmenty tej drogi już istnieją lub są w realizacji. Ważne jest również znaczenie gospodarcze tej części S3, ze względu na skomunikowanie portu morskiego i gazoportu w Świnoujściu z autostradami A2 i A4 oraz południową granicą kraju.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA