REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Bliżej podpisania umowy na budowę S7 Załuski – Modlin

Prezes UZP zakończył pozytywnym wynikiem kontrolę uprzednią przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi S7 Załuski – Modlin. Po zapewnieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy będzie można podpisać kontrakt.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Czekamy na gwarancję

Dobiegła końca procedura przetargowa na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 Załuski – Modlin. To drugi z trzech odcinków S7 Płońsk – Czosnów, dla którego niebawem podpiszemy umowę. Kontrola uprzednia postępowania przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie wykazała uchybień. Po przedstawieniu przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót będzie możliwe podpisanie umowy.

Przetarg


Spośród ofert, które wpłynęły w ramach przetargu rozbudowę S7 Załuski – Modlin, 31 marca 2020 r. jako najkorzystniejszą ofertę wybraliśmy tę złożoną przez firmę Mostostal Warszawa S.A. Na wybór oferty najkorzystniejszej zostało złożone odwołanie, które jeszcze przed terminem posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej cofnięto, w związku z czym postępowanie odwoławcze zostało umorzone.

Zakres prac


Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 12 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Załuski i Ostrzykowizna. Powstanie fragment nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 w rejonie węzła Ostrzykowizna. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowe warunki dla wykonawców


Dla zwiększenia konkurencyjności dajemy wykonawcy możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sam może zdecydować czy trasę główną zbuduje betonową czy bitumiczną. Oznacza to, że wykonawca będzie mógł zastosować technologię, w której się specjalizuje. Niezależnie od wybranej technologii droga będzie musiała spełniać stawiane przez nas kryteria i parametry jakościowe, funkcjonalne i eksploatacyjne.

Mniej utrudnień dla kierowców


Prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk – Czosnów będą prowadzone pod ruchem i głównym założeniem jest zminimalizowanie utrudnień dla kierowców. W tym celu wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie wybudowanie drogowego układu lokalnego, który umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu. Podczas robót pomiędzy Załuskami a Modlinem kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

S7 Modlin – Czosnów i Siedlin – Załuski


12 maja 2020 r. podpisaliśmy umowę na projekt i budowę odcinka S7 Modlin – Czosnów (9,7 km), natomiast w przypadku zadania Siedlin – Załuski (12,9 km) oferty otworzyliśmy 21 listopada 2019 r. i jesteśmy na etapie przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA