REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Bliżej realizacji obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki

14 grudnia GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (DŚU, decyzja środowiskowa) dla budowy obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/
Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/
Podstawowym celem budowy tej obwodnicy jest wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się na drodze krajowej nr 12. To kolejne przedsięwzięcie z Programu budowy 100 obwodnic, które przechodzi do następnego etapu prac.

Decyzja środowiskowa jest kluczowa w przygotowaniu inwestycji


Do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa GDDKiA złożyła wniosek o DŚU. Decyzja ta wydawana jest w postępowaniu administracyjnym, podczas którego prowadzone są także konsultacje społeczne. Jest bardzo ważna, bez niej nie powstałaby jakakolwiek droga. Zatwierdza ona najkorzystniejszy wariant przebiegu drogi, dla którego prowadzone będą dalsze, bardziej szczegółowe prace projektowe.

Uzyskanie decyzji środowiskowej umożliwia dokończenie drugiego etapu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z wykonaniem elementów koncepcji programowej (STEŚ-R), czyli: 
– uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego przez określenie szczegółowego zakresu rozwiązań geometrycznych dróg, konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich, granic terenu zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robót i kosztorysu dla kluczowych elementów przedsięwzięcia,  
– określenie wytycznych dla projektu budowlanego,  
– sporządzenie analizy wielokryterialnej dla wyboru najkorzystniejszych wariantów technicznych do dalszej realizacji.  

Głos lokalnej społeczności jest ważny dla GDDKiA
 Podczas przygotowania i realizacji inwestycji kluczowy jest głos obywateli, samorządów i organizacji pozarządowych, dlatego podczas wydawania decyzji środowiskowej GDDKiA przeprowadza konsultacje społeczne.   Należy pamiętać, że składając wniosek o DŚU wskazujemy kilka wariantów przebiegu, w tym wariant preferowany, co jest wynikiem wcześniejszych prac przygotowawczych.

Prace nad STEŚ-R dla obwodnicy Wschowy i sąsiedniej Dębowej Łęki trwają od października 2020 r. Realizuje je firma Multiconsult Polska. Po spotkaniu informacyjnym z lokalną społecznością we wrześniu ubiegłego roku, na którym przedstawiono propozycje przebiegu drogi, otrzymano ponad pięćdziesiąt opinii na temat zaproponowanych wariantów. Nie było wśród nich ani jednego głosu przeciw budowie obwodnicy.

W wyniku dalszych opracowań, we wniosku o wydanie DŚU przedstawiono proponowane warianty przebiegu nowej drogi i wskazano wariant preferowany. To wariant 1b, omijający Wschowę od południowo-wschodniej strony, a Dębową Łękę od południa i włączający się za nią do obecnego przebiegu DK12. Odcinek ma mieć długość nieco ponad 7 km, a w jego ciągu mają zostać wybudowane trzy skrzyżowania. Jest to wariant najkorzystniejszy również pod kątem środowiskowym. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA