REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Bliżej umowy na A2 Groszki – Gręzów

Kontrola uprzednia przetargu na zaprojektowanie i budowę autostrady A2 pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zakończyła się pozytywnym wynikiem. 

 
Po zapewnieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy GDDKiA będzie mogła podpisać umowę.

Czekamy na gwarancję

Dobiegła końca procedura przetargowa na zaprojektowanie i budowę  autostrady A2 Groszki – Gręzów. To trzeci i ostatni odcinek A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce, dla którego niebawem podpiszemy umowę. Kontrola uprzednia postępowania przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie wykazała uchybień. Po przedstawieniu przezwykonawcę gwarancji należytego wykonania robót będzie możliwe podpisanie umowy.

Przetarg


Spośród ofert, które wpłynęły w ramach przetargu na  budowę A2 Groszki – Gręzów,  4 grudnia  2020 r. jako najkorzystniejszą ofertę wybraliśmy tę złożoną przez chińską firmę STECOL Corporation.  Żaden wykonawca nie odwołał się od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,  a kontrola postępowania prowadzona przez Prezesa UZP zakończyła się wynikiem pozytywnym.

A2 po nowym śladzie


Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie ok. 13 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

A2 od węzła Lubelska do granicy państwa

W sierpniu 2020 r. oddaliśmy do ruchu ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną tego roku podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami: Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r.

Na kolejny fragment od Siedlec do Białej Podlaskiej toczą się cztery postępowania przetargowe. 23 grudnia 2020 r. otworzyliśmy oferty na odcinek  węzeł Siedlce Zachód – rejon m.  Malinowiec, a 5 stycznia br. na  węzeł Łukowisko – rejon miejscowości Swory.

W przypadku ostatniego 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią 30 grudnia 2020 r. ogłosiliśmy przetarg na wybór projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizacje robót w terenie. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA