REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Bliżej umowy na budowę drugiej jezdni obwodnicy Słupska

Pozytywnym wynikiem zakończyła się kontrola uprzednia Prezesa UZP, która dotyczyła przetargu na rozbudowę drogi ekspresowej S6 obwodnicy Słupska do pełnych dwóch jezdni.

 
Zdjęcie: Piotr Michalski, GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Zdjęcie: Piotr Michalski, GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Kontrola uprzednia prowadzona przez Prezesa UZP – standardowa i obligatoryjna, w przypadku dużych postępowań przetargowych procedura – nie wykazała uchybień. Następnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy.

Przetarg


20 kwietnia br. spośród trzech ofert na projekt i rozbudowę obwodnicy Słupska do pełnych dwóch jezdni o łącznej długości ok. 9,5 km za najkorzystniejszą uznano ofertę spółki STRABAG. Zaproponowany przez wykonawcę koszt prac to blisko 128,5 mln zł. Wykonawca zadeklarował również przedłużenie okresu gwarancji jakości wybrane elementy infrastruktury o 5 lat oraz skrócenie terminu realizacji zadania o trzy miesiące. Projektowanie i roboty budowlane potrwają 38 miesięcy bez przerw zimowych (w tym czasie, tylko w okresie robót, będą trzy przerwy zimowe – od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe.

Obwodnica Słupska, oddana do użytku w 2010 r., jest drogą dwujezdniową tylko w obrębie węzłów. Stąd wynika konieczność jej rozbudowy w ramach kompleksowej realizacji drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim.

Zakres prac


Zamówienie obejmuje budowę drugiej jezdni obwodnicy Słupska – jezdni północnej na odcinkach międzywęzłowych:
– odcinek 1: pomiędzy węzłami Słupsk Zachód (dawna nazwa Reblinko) – Słupsk Południe (dawna nazwa Kobylnica) o długości 2,34 km;
– odcinek 2: pomiędzy węzłami Słupsk Południe – Słupsk Wschód (dawna nazwa Głobino) o długości 4,97 km;
– odcinek 3: pomiędzy węzłami Słupsk Wschód – Redzikowo o długości 2,2 km.

Ponadto w ramach zamówienia przewidziano poszerzenie jezdni południowej do wymaganej szerokości 10 metrów wraz z poprawą jej odwodnienia. Zostaną także zaprojektowane i wybudowane cztery obiekty mostowe, w tym największy z nich – drugi most przez rzekę Słupię o długości ok. 147  m.

Realizacja inwestycji jest planowana na lata 2021-2025.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA