REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Bliżej umowy na budowę S74 Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód

Pozytywnym wynikiem zakończyła się standardowa, uprzednia kontrola przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi S74 Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód, którą przeprowadził Prezes UZP.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/
Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy na realizację inwestycji.

W przetargu na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S74 w województwie świętokrzyskim wybrana została oferta konsorcjum Mirbud (lider) i Kobylarnia (partner) o wartości ok. 537,7 mln zł.

Szybszy tranzyt, łatwiejszy dojazd do Kielc


Odcinek Przełom/Mniów – Kielce Zachód to kolejna, po obwodnicy Opatowa, inwestycja w ciągu drogi ekspresowej S74 realizowana w województwie świętokrzyskim w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Inwestycja ma ogromne znaczenie nie tylko dla kierowców podróżujących tranzytem na trasie Łódź – Kielce  – Rzeszów, ale kompleksowo rozwiązuje również problem dojazdu ze stref podmiejskich do Kielc. 

Aktualnie droga krajowa nr 74, na wjeździe i wyjedzie z Kielc w stronę Mniowa i Miedzianej Góry, jest często zakorkowana. Nowy dwujezdniowy przebieg S74 sprawi, że mieszkańcy gmin Miedziana Góra i Mniów sprawnie dojadą do stolicy województwa. Droga ekspresowa S74 usprawni komunikację drogową między województwami łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim. Mieszkańcy Kielc i województwa świętokrzyskiego docelowo zyskają bezpieczne i szybkie połączenie z węzłami autostradowymi na A1 i A2. Dzięki inwestycji poprawi się również bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zakres inwestycji


W ramach inwestycji zaprojektowany i wybudowany zostanie odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości ok. 16,4 km, przebiegający przez teren gmin Mniów, Miedziana Góra i Strawczyn. Droga na fragmencie ok. 400 m, począwszy od miejscowości Przełom, biec będzie istniejącym śladem DK74. Następnie odbije w kierunku południowo-zachodnim i poprowadzona po nowym śladzie skomunikuje się z łącznicą węzła S7 Kielce Zachód, wybudowaną w ramach obwodnicy Kielc. 

Zadanie obejmuje również budowę węzłów drogowych Mniów (na połączeniu S74 z istniejącą DK74) i Bugaj (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 748) oraz budowę obiektów inżynierskich.

W ramach inwestycji powstanie 12 wiaduktów drogowych, dwa mosty, a także przejścia dla zwierząt. Zbudowane zostaną również urządzenia ochrony środowiska, drogi dojazdowe oraz Miejsca Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Przełom. Czas realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” to 36 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie prowadzenia robót budowlanych).

Źródło: tekst GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA