REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
3 Minuty czytania

Bliżej zbiornika retencyjnego w Hrubieszowie

Wody Polskie podpisały list intencyjny z Miastem Hrubieszów na rzecz wykonania koncepcji programowo-przestrzennej zbiornika wodnego na rzece Huczwa. Inwestycja jest odpowiedzią na wnioski samorządu i oczekiwania lokalnych mieszkańców.

 

Zdjęcie: Wody Polskie, www.wody.gov.pl
Zdjęcie: Wody Polskie, www.wody.gov.pl

Planowany obiekt o powierzchni niemal 20 ha będzie mógł zretencjonować ponad 270 tys. m3 wody, skutecznie przeciwdziałając skutkom suszy i powodzi. Ważnym zadaniem dla regionu będzie także, zaplanowana na przyszły rok, modernizacja jazu na rzece Huczwie  w Malicach, która wpisuje się w program kształtowania retencji rzecznej w Polsce.

Kompleksowe inwestycje, w dobie zmian klimatycznych, stają się konieczne, by zapewnić odpowiednie zasoby wodne dla obecnych i przyszłych pokoleń. Planowany zbiornik jest inwestycją wyczekiwaną przez lokalny samorząd i mieszkańców Ziemi Hrubieszowskiej. Obiekt ma  spełniać kilka funkcji. Po pierwsze, będzie przeciwdziałać skutkom suszy poprzez wzrost dyspozycyjnych zasobów wody z rzeki Huczwa z przeznaczeniem dla retencji powierzchniowej. Po drugie, będzie zmniejszał zagrożenie powodziowe,  dzięki rezerwie na wypadek przejścia wezbrania do rzeki Bug. Po trzecie, zbiornik pozwoli również na optymalne nawodnienie użytków bezpośrednio przyległych do zbiornika wraz z ochroną cennych ekosystemów przyrodniczych. Będzie także dostępny dla mieszkańców, co pozwoli na rozwój rekreacji i turystyki wodnej, przyczyniając się do ożywienia gospodarczego regionu.

Porozumienie w sprawie budowy zbiornika retencyjnego na rzece Huczwie podpisali: Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich oraz Marta Majewska, Burmistrz Hrubieszowa.

– Ten zbiornik powstaje jako wielofunkcyjny obiekt przeciwpowodziowy i przeciw-suszowy. Systematycznie zwiększamy środki inwestycyjne na Lubelszczyźnie. W tym roku jest to kwota przekraczająca 20 mln zł –
powiedział Przemysław Daca.

– Porozumienie to jest krokiem milowym dla rozwoju retencji na Ziemi Hrubieszowskiej –
dodała Marta Majewska, Burmistrz Hrubieszowa.

Budowa zbiornika na rzece Huczwa została wpisana do Programu Województwa Lubelskiego.
Zbiornik boczny z zasilaniem z rzeki Huczwy wraz z jazem piętrzącym lub pompownią i budowlami wpustowo-upustowymi będzie usytuowany w dolinie Huczwy w odcinku ujściowym do rzeki Bug w Hrubieszowie na lewym brzegu rzeki. Szacunkowy koszt jego realizacji wyniesie ok. 30 mln zł, zaś oddanie obiektu planowane jest do końca 2026 roku.

Kolejną ważną inwestycją dla regionu będzie modernizacja jazu w Malicach w gminie Werbkowice. Do końca bieżącego roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Zadanie realizowane w ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolniczych zostanie ukończone w przyszłym roku, a jego szacunkowy koszt to ok. 3,2 mln zł. Odbudowa jazu wpisuje się w działania na rzecz zwiększania retencji korytowej w Polsce, dzięki czemu możliwe jest skuteczne przeciwdziałanie suszy rolniczej, poprawa bilansu wodnego, optymalne nawodnienie pól i lepsze plony.

Wody Polskie systematycznie zwiększają poziom retencji na Lubelszczyźnie

W ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolniczych na Lubelszczyźnie realizowanych jest 85 zadań. RZGW w Lublinie modernizuje 45 urządzeń wodnych na rzekach Liwiec, Kosówka, Bronka, Mogielnica, Minina, Krzewianka, Wełnianka i Krzna, co pozwoli zwiększyć poziom retencji o prawie 600 tys. m3 na obszarze prawie 1400 ha. Na zwiększenie retencji korytowej na Lubelszczyźnie w latach 2020-2022, Wody Polskie przeznaczyły łącznie 12 mln zł, z czego 4,6 mln zł na obszarze działania RZGW w Lublinie. Efektem inwestycji są wzrost plonów nawet o ok 30%, poprawa bioróżnorodności oraz bilansu wodnego rolniczych zlewni. Do przykładów należy gmina Drelów, gdzie uruchomiona została kolejna nitka kanału odejścia Jazu Augustówka, który retencjonuje wodę w Kanale Wieprz-Krzna. Dzięki piętrzeniu system nawadnia ponad 500 ha okolicznych pól. Dzięki piętrzeniu na jazie Augustówka po 16 latach deficytu pojawiła się woda, a nad łąkami pojawiły się poranne mgły i powróciły ptaki. Z kolei w gminie Urzędów, jaz Bęczyn nawodnił 7 ha pól dając dodatkowo 17 tys. m3 wody. Ponadto Wody Polskie podwoiły wydatki na bieżące prace utrzymaniowe w regionie, przeznaczając na ten cel 26,2 mln zł.

Źródło: tekst Wody Polskie, www.wody.gov.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA