REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Budimex buduje obwodnicę Wałbrzycha

Spółka Budimex od 6 miesięcy realizuje budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 25. Zaawansowanie prac wynosi ponad 20%. Na budowie pracuje średnio każdego dnia 300 pracowników i 150 jednostek sprzętu.

  
Zdjęcie: Budimex
Zdjęcie: Budimex
Zdjęcie: Budimex
Zdjęcie: Budimex
Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad i Miasto Wałbrzych.

W tej chwili trwają prace ziemne na całej długości obwodnicy. Trwa także betonowanie konstrukcji wiaduktów na węzłach Reja i Żeromskiego. Powstają fundamenty estakad i kładek dla pieszych. Na pierwszych odcinkach o łącznej długości ok. 1 kilometra Budimex położył już pierwsze warstwy konstrukcyjne drogi i elementy nowej kanalizacji i odwodnienia. Dużym wyzwaniem dla generalnego wykonawcy są podziemne kolizje ze starą infrastrukturą górniczą, mediami miejskimi nieujętymi w dokumentacji projektowej. Każda kolizja wymaga wielu dodatkowych uzgodnień i zgód po stronie inwestora i urzędów. Budowa jest realizowana przez Budimex w systemie „buduj”.

Na budowie pracuje ponad 70 podwykonawców i dostawców materiałów. Prace rozpoczęły się kwietniu 2019 roku. Termin kontraktowy zakończenia prac to czerwiec 2021 roku. Zakres prac obejmuje m.in:
– budowę dwóch jezdni (2 x 7,5 m, po dwa pasy ruchu) obwodnicy o długości 6.0 km,
– budowę dwóch węzłów: węzeł Żeromskiego i węzeł Reja,
– węzły komunikacyjne,
– budowę trzech wiaduktów w ciągu obwodnicy,
– budowę kładki i przejścia podziemnego dla pieszych,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej,
– budowę zbiorników retencyjnych,
– budowę ekranów akustycznych,
– budowę oświetlenia,
– przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej (cieki wodne, podziemne i naziemne sieci itd.),
– rozbiórkę budynków mieszkalnych i gospodarczych kolidujących z inwestycją oraz wycinka drzew.

Tekst i zdjęcia: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA