REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Budimex i Ferrovial Agroman zaangażowane w projekt SAFEWAY

Spółki Budimex i Ferrovial Agroman będą zaangażowane w międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy SAFEWAY. Projekt dofinansowany jest ze środków UE w ramach programu Horyzont 2020.

Projekt SAFEWAY (ang. bezpieczna droga) ma ścisły związek z Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T), która została zaplanowana dla dopełnienia obsługi i utrzymania inwestycji infrastrukturalnych w kluczowych korytarzach transportowych w Europie.

W realizacji projektów dotyczących TEN-T, duży nacisk kładziony jest na ocenę ryzyk, poprawę bezpieczeństwa oraz minimalizację zagrożeń związanych z występującymi zjawiskami meteorologicznymi czy katastrofami komunikacyjnymi. Celem SAFEWAY jest zaprojektowanie, ocena i wdrożenie kompleksowych metod, strategii oraz narzędzi do planowania interwencji technicznych, a w rezultacie znaczne zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury transportu lądowego.

Wypracowane rozwiązania będą testowane pod względem zarówno skuteczności, jak i uniwersalności. Badania obejmą możliwość przewidywania i wczesnego reagowania na wypadek zagrożeń naturalnych, takich jak: powodzie, susze, pożary, trzęsienia ziemi i osuwiska oraz katastrof wywoływanych przez ludzi: wypadki, terroryzm oraz pożary.

Projekt SAFEWAY będzie polegać na przeprowadzeniu czterech rzeczywistych studiów przypadków, w czterech krajach, powiązanych z 5 korytarzami sieci bazowej TEN-T. Będą to:
– Korytarz Atlantycki, który cechuje się intensywną rozbudową infrastruktury kolejowej
i drogowej na Półwyspie Iberyjskim. Będą tu prowadzone badania nad zjawiskami klimatycznymi, pogodowymi oraz pożarami,
– Korytarz Morza Śródziemnego, który przebiega przez Hiszpanię. Południowo-wschodnia część Hiszpanii charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem sejsmicznym, wysokimi opadami i ekstremalnymi temperaturami,
– Korytarze Mórz Północnego i Bałtyckiego oraz Śródziemnego, gdzie analizie poddana zostanie w szczególności infrastruktura kolejowa między Manchesterem a Londynem – najbardziej uczęszczana linia kolejowa w Wielkiej Brytanii,
– Port w Rotterdamie oraz odcinek autostrady, dedykowany pojazdom autonomicznym.

W trakcie realizacji projektu testowane będą różne źródła danych, przetwarzanych w czasie rzeczywistym, rozwiązania teleinformatyczne, narzędzia kontroli oparte na teledetekcji i modelowaniu predykcyjnym, a także możliwość ich integracji oraz wykorzystania w systemach zarządzania ruchem.

Przewidywanymi rezultatami SAFEWAY są pięciokrotna poprawa mobilności oraz niższe koszty utrzymania infrastruktury o co najmniej 20%. Projekt ma także prowadzić do znacznej poprawy bezpieczeństwa infrastruktury transportowej, opracowania kompleksowych narzędzi z uwzględnieniem aplikacji służącej do przewidywania i łagodzenia skutków ekstremalnych zdarzeń, we wszystkich typach katastrof drogowych.

Międzynarodowe konsorcjum

Konsorcjum SAFEWAY tworzy 14 partnerów, którzy specjalizują się w multidyscyplinarnych i wielosektorowych obszarach związanych z infrastrukturą transportową w Europie. Głównymi konsorcjantami projektu są: Ferrovial Agroman SA (Hiszpania), Universidad De Vigo (Hiszpania), Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt (Norwegia), The Chancellor, Masers and Scholars of the University of Cambridge (Wielka Brytania), Ingenieria Insitu S.L. (Hiszpania), Demo Consultants BV (Holandia), Universidade Do Minho (Portugalia), Planetek Italia SRL (Włochy), Infrastructure Management Consultants GMBH (Szwajcaria), Infrastruturas de Portugal SA (Portugalia), Network Rail Infrastructure Limited (Wielka Brytania), BeTR Ben Rutten Technology Research (Holandia), Innovactory International B.V. (Holandia), Transportokonomisk Institutt (Norwegia).

Projekt SAFEWAY potrwa 42 miesiące i zakończy się w 2022 roku. Plan projektu zakłada realizację 10 pakietów zadań. W 4 z nich udział weźmie Budimex SA, jako partner Ferrovial Agroman SA.

Wartość dofinansowania projektu z funduszy Unii Europejskiej, z programu Horyzont 2020 wynosi 4 500 000 EUR.

Autor: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA