Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Budimex realizuje drogę S19 Haćki – Bielsk Podlaski Zachód

Spółka Budimex realizuje odcinek drogi ekspresowej ‎S19 Haćki – Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) oraz odcinka drogi krajowej nr 66, która zostanie ‎przebudowana w zakresie umożliwiającym skomunikowanie z drogą ekspresową‎.

Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl

Na odcinku ‎wykonano już m.in. pierwsze fundamenty oraz podpory obiektów mostowych. Wartość kontraktu ‎wynosi ok. 326 mln zł brutto.‎ To kolejny odcinek międzynarodowej drogi Via Carpatia, a pierwszy w ‎województwie podlaskim, realizowany przez Budimex‎.

W ramach zadania poza zaprojektowaniem i budową drogi ekspresowej S19 o długości 9 km oraz drogi krajowej ‎nr 66 o długości 2,16 km wykonane będzie połączenie istniejącej drogi krajowej nr 19 poprzez wybudowanie ‎łącznic oraz ronda, które zostanie zlokalizowane przed wjazdem do Bielska Podlaskiego od strony Białegostoku. W ‎zakres robót drogowych wchodzi również budowa Węzła ‎„Bielsk Podlaski Północ” z łącznicami,‎ Węzła „Bielsk ‎Podlaski Zachód” ‎z dwoma średnimi rondami stanowiącymi ‎elementy węzła‎ oraz skrzyżowania typu czterowlotowe ‎rondo średnie ‎łączące projektowane ‎przełożenie DK66 z istniejącą drogą krajową nr 66.‎ Łącznie w ramach inwestycji ‎ma także powstać siedem wiaduktów, siedem przepustów ekologicznych i dwa przejścia dla zwierząt.‎ Oprócz ‎wymienionych prac, inwestycja będzie obejmowała wykonanie‎ ‎Obwodu Drogowego na Węźle „Bielsk Podlaski ‎Zachód”‎ wraz z m.in. budynkami, parkingiem i magazynem soli.‎

‎- Jesteśmy zdeterminowani, by zrealizować ten projekt zgodnie z najwyższymi standardami. Pojawiły się już ‎pierwsze podpory i fundamenty obiektów mostowych, a roboty mostowe w kolejnych dniach będą systematycznie ‎postępowały. S19 to istotny fragment Via Carpatia, a co za tym idzie, wielkie ułatwienie komunikacyjne i ważna ‎trasa zarówno z lokalnej, jak i międzynarodowej perspektywy. Cieszymy się, że nasze know-how i kompetencje ‎infrastrukturalne mogą być wykorzystywane w tak istotnych projektach ‎- mówi Robert Gromala, Dyrektor ‎Kontraktu w Budimex SA.‎

Obecnie trwające prace związane są z realizacją wzmocnień, ‎wykonaniem wykopów oraz nasypów, ‎przebudową kolizji elektrycznych, wodociągowych, sanitarnych, teletechnicznych, ‎gazowych. W ramach realizacji ‎zadania do wykonania będzie ok. 410 tys. m3 wykopów, 590 tys. m3 nasypów, 30 tys. m3 ‎‎wymian, co daje ponad ‎‎1 mln m3 robót ziemnych. Przy robotach bitumicznych zostanie zużytych ponad 175 tys. ton ‎‎mas bitumicznych.‎

Fot: Budimex SA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI