REKLAMA
Drogi Wiadomości

Budimex rozbuduje DK65 Gąski – Ełk

Spółka Budimex podpisała umowę na rozbudowę drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 186 mln zł netto.

Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl

Zgodnie z zawartą umową, na realizację inwestycji wykonawca ma, nie wliczając okresów zimowych, 18 miesięcy.‎ Celem projektowanej rozbudowy jest wieloaspektowa poprawa komfortu jazdy oraz dostosowanie nawierzchni drogi do przenoszenia ruchu ciężkiego‎, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę istniejących skrzyżowań.

– Kolejny odcinek drogi krajowej, istotny dla lokalnej społeczności, zostanie zmodernizowany z naszym udziałem. Poszerzenie jezdni i poprawa parametrów bezpośrednio przełożą się nie tylko na komfort podróżowania, ale również na wzrost bezpieczeństwa na drodze. Nasze infrastrukturalne know-how pozwala realizować takie zadania termino i zgodnie z najwyższymi standardami – mówi Jakub Długoszek, Dyrektor Budownictwa Infraswtrukturalnego w Budimex SA.

‎W ramach kontraktu budowie oraz kompleksowej przebudowie ulegną przepusty, skrzyżowania, pętle i zatoki autobusowe wraz z dojściami dla ‎pieszych, a także chodnikami wzdłuż DK65 oraz w miejscowościach: Straduny, Oracze, Wityny. Przebudowane zostaną również drogi obsługujące teren przyległy (jezdnie dodatkowe DK65) oraz odwodnienia drogi.

Fot: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA