REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Budimex rozpoczął prace przy zaporze na granicy polsko-białoruskiej

25 stycznia 2022 r. Straż Graniczna przekazała wykonawcom plac pod budowę 186 km zapory na granicy polsko-białoruskiej. Na odcinku Puszczy Białowieskiej wykonawcą zapory jest firma Budimex.

 
Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl
Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl
Spółka dokłada wszelkich starań aby prace były prowadzone profesjonalnie oraz z poszanowaniem mieszkańców i środowiska naturalnego. Prace Budimeksu będą prowadzone na 100-kilometrowym odcinku, pas przygraniczny wzdłuż Puszczy Białowieskiej stanowi mniej niż 40% jego długości.

Rozumiejąc emocje, jakie pojawiają się wokół tematu budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej, w  tym w  szczególności na odcinku Puszczy Białowieskiej, 26.01.2022 r. przedstawiciele naszej firmy przeprowadzili konsultacje z  samorządami. W  spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele wojska, wójtowie 5 gmin położonych na szlaku inwestycji, nadleśnictwa oraz Starosta Powiatu Hajnowskiego.

W czasie rozmów z  przedstawicielami samorządów Budimex potwierdził swoje bardzo duże doświadczenie w realizacji inwestycji na różnych obszarach środowiskowych. Spółka prowadzi prace budowlane m.in. na obszarach chronionych, w  tym Natura 2000, w  wielu miejscach Polski. Budimex zapewnił, że punkty magazynowania i składowania materiałów budowlanych są i będą neutralne środowiskowo. O przestrzeganiu przez firmę surowych standardów środowiskowych świadczą liczne potwierdzenia – ponad 100 certyfikacji zrównoważonego budownictwa BREEAM czy LEED na budowach.

Mimo iż zamówienie nie wymaga tego od Budimeksu jako wykonawcy, nad realizacją całej inwestycji prowadzony będzie zewnętrzny nadzór środowiskowy. Spółka rozumie, jak wielką wartością jest Puszcza Białowieska i pragnie pracować z poszanowaniem jej ekosystemu. Zespół wybrany do realizacji inwestycji posiada najwyższe kompetencje, by sprostać temu zadaniu.

Firma zapewnia, że prace wokół zapory, transport oraz magazynowanie surowców będą prowadzone zgodnie z najlepszymi standardami budowlanymi i środowiskowymi. Zaplanowane są m.in.:
– zabezpieczenie gruntu podwójną i  potrójną izolacją przed przeciekami,
– apteczki ekologiczne,
– osłonięcie i  zabezpieczenie punktów napraw sprzętu budowlanego,
– zabezpieczenie zbiorników na paliwa,
– posegregowanie i  zabezpieczenie punktów odpadów,
– przygotowanie oddzielnych punktów odpadów niebezpiecznych,
– ogrodzenie i  monitorowanie terenów.

Prace będą prowadzone w  ciągu dnia, a  planowany ruch samochodów ciężarowych w  lokalizacji budów to kilka pojazdów na godzinę. Po zakończeniu inwestycji wszystkie drogi zostaną przywrócone do stanu pierwotnego lub lepszego od zastanego.

Prace nad całą inwestycją potrwają zaledwie sześć miesięcy. Budimex jest na liście firm strategicznych z punktu widzenia obronności. Spółka mam zatem obowiązek działania na rzecz kraju w przypadku sytuacji szczególnych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Tak samo firma odpowiada na wezwanie dot. budowy szpitali tymczasowych, czy kończenia prac drogowych i kolejowych po innych generalnych wykonawcach, którzy zeszli z prowadzonych kontraktów.

Celem działań Budimeksu jest realizacja kontraktu, który pozyskano w drodze transparentnych zasad wyboru podwykonawcy, przy jednoczesnym poszanowaniu interesu lokalnych społeczności i środowiska. Spółka zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby minimalizować niedogodności mieszkańców oraz uwzględniać potrzeby środowiska naturalnego puszczy.

Źródło: tekst Budimex SA, www.media.budimex.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA