REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Budimex wybudował odcinek S7

Już dzisiaj, 18 grudnia 2019 r. kielecki Oddział GDDKiA odda do użytku kierowców odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy granicą województw mazowieckiego i świętokrzyskiego a Skarżyskiem-Kamienną. Wykonawcą jest spółka Budimex.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Od dzisiaj kierowcy będą mieli do dyspozycji około 200 kilometrów drogi ekspresowej S7 od granicy woj. małopolskiego i świętokrzyskiego w kierunku Warszawy.

Przed terminem i przed Świętami


Zgodnie z podpisaną umową inwestycja na odcinku drogi ekspresowej S7 od granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej powinna być zrealizowana do maja 2020 roku. Wykonawca, Budimex S.A., już na początku tego roku złożył deklarację, że dołoży starań, aby ciąg główny był udostępniony kierowcom jeszcze do końca 2019 r.

Dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości 7,6 km oraz węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód otwarte zostaną na prawie pięć miesięcy przed terminem kontraktowym. Dodatkowo uda się to zrobić jeszcze przed Świętami, czyli przed okresem wzmożonego ruchu na drogach. Zgodnie z umową pozostałe prace – w obrębie węzła Skarżysko-Kamienna Północ i dróg dojazdowych realizowane będą do maja 2020 r.

Jak jeździmy?


Po przełożeniu ruchu na udostępniony przed terminem umownym ciąg główny mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej i przyległych miejscowości wjadą na drogę ekspresową na nowym węźle Skarżysko-Kamienna Zachód. Pozostanie możliwość skomunikowania poprzez istniejący węzeł Skarżysko-Kamienna, który zmieni nazwę na Skarżysko-Kamienna Południe.

Możliwe będzie także połączenie z węzłem Szydłowiec Południe drogami dojazdowymi. Skierowanie ruchu na ciąg główny S7 i odciążenie dawnej drogi nr 7 od ruchu tranzytowego pozwoli na wykonanie prac w obrębie aktualnie nieczynnego węzła Skarżysko-Kamienna Północ, który zgodnie z zapisami kontraktu będzie udostępniony w maju 2020 r. Zgodnie z umową kontynuowane będą również roboty na drogach dojazdowych oraz prace związane z ruchem lokalnym.

Ekspresowo miedzy Warszawą, Kielcami i Krakowem


Dzięki nowej drodze znacznie skrócony zostanie czas podróżowania między Warszawą, Kielcami i Krakowem. Poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego, a wyprowadzenie ruchu ciężkiego z miasta przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców Skarżyska-Kamiennej. Dzięki wybudowaniu skarżyskiego odcinka drogi S7 zniknie ostatni jednojezdniowy fragment między granicą województw świętokrzyskiego i małopolskiego a Warszawą. Cała droga na odcinku 200 km od granicy województwa małopolskiego w kierunku stolicy będzie miała parametry dwujezdniowej trasy ekspresowej. To oznacza, że na terenie województwa świętokrzyskiego droga nr 7 będzie już ekspresowa na całej długości.

Z unijnym dofinansowaniem


Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu to blisko 344,4 mln złotych, wartość dofinansowania w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko to około 156,9 mln złotych.

Informacje o inwestycji

– Długość odcinka – 7,6 km,
– Przekrój drogi – 2 jezdnie po 2 pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas,
– Szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
– Szerokość pasów awaryjnych – 2,5 m,
– Szerokość pasa dzielącego – 12 m,
– Maksymalne obciążenie – 115 kN/oś
– Liczba węzłów – dwa (Skarżysko-Kamienna Północ, Skarżysko-Kamienna Zachód),
– Liczba obiektów inżynierskich: dwa mosty, sześć wiaduktów drogowych (pięć w ciągu drogi S7 i jeden nad S7), dwa przejścia dla zwierząt średnich (dwa wiadukty w ciągu drogi S7), pięć przejść dla zwierząt małych (przepusty), trzy ściany oporowe, cztery mury oporowe.

Ponadto inwestycja obejmuje m.in.:
– budowę dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji oraz prawidłowej obsługi przyległych terenów,
– budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia,
– budowę elementów systemu zarządzania ruchem,
– budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej, budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową,
– budowę oświetlenia drogowego,
– budowę oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia,
– budowę urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, ogrodzenia, stacje pogodowe, oznakowanie poziome i pionowe, znaki zmiennej treści) i pozostałe elementy infrastruktury,
– wykonanie zieleni drogowej.

Tekst i zdjęcia: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA