REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
2 Minuty czytania

Budimex zrealizuje budowę ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Nysy Kłodzkiej

Budimex podpisał umowę na budowę ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Nysy Kłodzkiej, obejmującej obszary Międzylesia, Kłodzka, Długopola-Zdroju oraz potoku Bystrzyca w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl
Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl

W  ramach kontraktu o  wartości ponad 157,8 mln zł brutto przeprowadzona zostanie modernizacja infrastruktury, mająca na celu usprawnienie przepływu wód powodziowych, które najczęściej występują w tym rejonie. Inwestorem przedsięwzięcia jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budimex będzie prowadził prace na następujących odcinkach cieków:

  • rzeka Nysa Kłodzka na odcinku od km 172+200 do km 174+600 oraz odcinek potoku Dolna od km 0+000 do km 0+050 (Obiekt Międzylesie);
  • rzeka Nysa Kłodzka na odcinku od km 156+970 do km 158+100 oraz ujściowy odcinek potoku Porębnik na długości ok. 25 m (Obiekt Długopole-Zdrój);
  • rzeka Nysa Kłodzka na odcinku od km 148+078 do km 151+475 oraz potok Bystrzyca na odcinku od km 0+129 do km 1+659 (Obiekt Bystrzyca Kłodzka);
  • rzeka Nysa Kłodzka na odcinku od km 127+433 do km 134+312, odcinek rzeki Bystrzycy Dusznickiej od km ok. 0+203 do km ok. 0+332 oraz ujściowy odcinek potoku Jodłownik o  długości ok. 100 m i  ujściowy odcinek potoku Jaszkówka o  długości ok. 50 m (Obiekt Kłodzko).

– Działania, które będziemy realizować w  ramach kontaktu obejmować mają budowę, przebudowę i  remont budowli regulacyjnych wraz z  obiektami związanymi z  nimi techniczne i  funkcjonalnie. Jako generalny wykonawca z  dużym doświadczeniem w  konstrukcjach hydrotechnicznych, dołożymy wszelkich starań, aby inwestycja została zrealizowana w  terminie oraz z  najwyższym poszanowaniem środowiska naturalnego – mówi Damian Nowakowski, Dyrektor Kontraktu.

Prace nad inwestycją dotyczyć mają m.in. reprofilacji istniejących murów regulacyjnych wraz z  odcinkowym wzmocnieniem oraz umocnień skarpowych, jak i  rozbiórki zniszczonych obiektów, ich odbudowy lub budowy nowej infrastruktury. Ponadto, generalny wykonawca przeprowadzi oczyszczenie i  remont wału przeciwpowodziowego (Obiekt Kłodzko), przebudowę wału przeciwpowodziowego na Bystrzycy Dusznickiej oraz jazu w  Obiekcie Kłodzko, a  także przebudowę jazu oraz progów na bystrze w  Obiekcie Bystrzyca Kłodzka.

Budimex zrealizuje również wykonanie kanału migracji ryb na odcinku o  długości ok.  500 m wraz z  progiem kierującym (Obiekt Bystrzyca Kłodzka), udrożnienie ichtiologiczne poprzez  przebudowę i  wykonanie na istniejących progach bystrzy  lub  budowę przepławki na jazie z  rynną do migracji zstępującej, zlokalizowanej przy jazie na prawym brzegu (Obiekt Kłodzko), budowę kanału migracji ryb (w warunkach niskiej wody) na odcinku o  długości ok. 1450 m od jazu do ujścia Młynówki (Obiekt Kłodzko), odbudowę gurtów (Obiekt Kłodzko), a  także remont ujściowego odcinka potoku Jodłownik Jaszkówka.

Generalny wykonawca będzie odpowiadać również za ukształtowanie linii brzegowej, w  tym m.in. budowę schodów, chodników (Obiekt Kłodzko) czy też profilowanie terenu pod plażę na odcinku ok. 50 m (Obiekt Bystrzyca Kłodzka).

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2025 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA