REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
3 Minuty czytania

Budowa i remonty mostów na Podkarpaciu

Działania GDDKiA to nie tylko projektowanie, budowa i utrzymywanie dróg. To także realizacja zadań mostowych. Gdyby nie wspólne działanie ekspertów z różnych dziedzin, zwłaszcza drogowców i mostowców, część z kluczowych inwestycji nigdy by nie powstała.

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/

GDDKiA buduje nowe mosty…

Aktualnie na terenie województwa podkarpackiego rzeszowski Oddział GDDKiA zarządza 1211 obiektami inżynieryjnymi. Na czterech obiektach prowadzone są inwestycje polegające na rozbiórce starych i budowie nowych mostów. Wszystkie zlokalizowane są w ciągu DK28 nad potokami: Berezka, Dobrzanka, Flora oraz nad potokiem bez nazwy. Prace na wymienionych mostach zakończą się w III kwartale tego roku.

Rozbudowa drogi z budową mostu przez potok Berezka w ciągu DK28 w miejscowości Rozpucie

Wykonawcą prac jest spółka DETAL MOSTY Piotr Włoch, Krzysztof Grodzicki s.c. Wartość umowy to 5 641 723,16 zł.

W ramach inwestycji wykonano objazd tymczasowy, rozebrano most stały i zabetonowano fundamenty. Aktualnie trwa zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego obiektu. Do wykonania pozostało zabetonowanie korpusów i płyty, wyposażenie mostu, budowa dojazdów do mostu oraz rozebranie objazdu. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w III kwartale br.

Budowa mostu przez potok bez nazwy w ciągu DK28 w miejscowości Bircza

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego MOSTKOL. Wartość umowy to 4 305 523,09 zł.

W ramach zaplanowanych prac wykonany został objazd tymczasowy. Rozebrano most stały i zabetonowano nowy most. W najbliższym czasie wykonywane będzie wyposażenie mostu, a także budowa dojazdów do obiektu wraz z rozbiórką objazdu.

Budowa mostu przez potok Dobrzanka w ciągu DK28 w miejscowości Bircza

Wykonawcą prac jest spółka DETAL MOSTY Piotr Włoch, Krzysztof Grodzicki s.c. Wartość umowy to 5 878 502,67 zł.

W ramach zaplanowanych prac wykonany został objazd tymczasowy. Rozebrano most stały i zabetonowano nowy most. W najbliższym czasie wykonywane będzie wyposażenie mostu, a także budowa dojazdów do obiektu wraz z rozbiórką objazdu.

Budowa mostu przez potok Flora w ciągu DK28 w miejscowości Klimkówka

Wykonawcą prac jest WOLMOST. Wartość umowy to 7 390 832,11 zł.

W ramach inwestycji wykonano już most stały, bez warstwy ścieralnej. Aktualnie trwają roboty drogowe. Ruch pojazdów odbywa się objazdem tymczasowym.

…i remontuje te istniejące

Aktualnie w województwie Podkarpackim remontowany jest most na DK19, a kolejne cztery obiekty są na etapie przygotowania do rozpoczęcia prac remontowych (etap przetargu).

Remont mostu przez rz. Jasiołka m. Zboiska w ciągu DK19

Wykonawcą prac jest spółka STALMOST. Wartość umowy to 2 759 202,91 zł.

W ramach prowadzonych prac, zakończony został remont jednej połowy obiektu bez warstwy ścieralnej. Aktualnie trwa remont na drugiej połowie. Prowadzone są także prace w zakresie remontu podpór mostu. Zakończenie wszystkich robót planowane jest w III kwartale br.

Na etapie przetargu są następujące zadania:

  • Remont mostu przez rz. San w m. Lesko w ciągu DK84 – zakres prac do wykonania obejmował będzie rozbiórkę elementów wyposażenia, wykonanie izolacji, warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni na dojazdach i obiekcie, wykonanie nowych kap chodnikowych wraz z nawierzchnią, barierami i balustradami, a także wykonanie napraw powierzchniowych korpusów przyczółków, filarów i ustroju nośnego.
  • Remont mostu przez rz. Jasiołka w m. Jasło w ciągu DK28 – zakres prac do wykonania obejmował będzie wykonanie prac rozbiórkowych elementów wyposażenia, wykonanie izolacji, warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni na dojazdach i obiekcie, remont kap chodnikowych wraz z nawierzchnią, barieroporęczami i barierami, a także wykonanie napraw powierzchniowych korpusów przyczółków, filarów i ustroju nośnego.
  • Remont mostu przez rz. Stupnica w m. Bircza w ciągu DK28 – zakres prac do wykonania obejmował będzie wykonanie prac rozbiórkowych elementów wyposażenia, wykonanie izolacji, warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni na dojazdach i obiekcie, wykonanie remontu kap chodnikowych wraz z nawierzchnią, balustradami i barierami, a także wykonanie napraw powierzchniowych korpusów przyczółków, filarów i ustroju nośnego.
  • Remont mostu przez rz. Przyrwa w m. Zarębki w ciągu DK9 – zakres prac do wykonania obejmował będzie wykonanie prac rozbiórkowych elementów wyposażenia, remont podpór, konstrukcji nośnej, nawierzchni jezdni, poboczy technicznych wyniesionych, barieroporęczy, odwodnienia i izolacji, urządzeń dylatacyjnych, a także łożysk i dojazdów.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA