REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
3 Minuty czytania

Budowa mostu w Kurowie

602 m długości, ponad 17 m szerokości, a do tego trzy pylony o wysokości 33,5 m. Tak w skrócie można opisać trzeci w Polsce pod względem wielkości most typu extradosed, który powstaje w ciągu DK75 na Dunajcu w Kurowie koło Nowego Sącza.

 
Zdjęcia: GDDKiA O/Kraków, www.gddkia.gov.plZdjęcia: GDDKiA O/Kraków, www.gddkia.gov.pl
Zdjęcia: GDDKiA O/Kraków, www.gddkia.gov.plZdjęcia: GDDKiA O/Kraków, www.gddkia.gov.pl
Płyta mostu połączyła już brzegi rzeki i zbudowano dwa z trzech pylonów. Na jednym z nich zamontowano wszystkie wanty.

Zaawansowanie robót mostowych wynosi 86 proc., a drogowych 66,2 proc. Budowa rozpoczęła się pod koniec lipca 2019 r. i trwa nieprzerwanie, także zimą. Wykonawca, polsko-węgierskie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX z Będzina i Hódút (Hódmezővásárhelyi Útépitő) z Węgier, wykorzystał łagodną zimę do prowadzenia prac. 23 lutego 2021 r. zakończono nasuwanie przy pomocy siłowników konstrukcji budowanego mostu na przyczółek od strony Brzeska.

Most w Kurowie zaprojektowany został jako obiekt typu extradosed. Ten typ obiektów powstał z połączenia konstrukcji wantowej z belkową sprężoną. Będzie miał więc wanty, czyli specjalne liny, ale pylony będą niższe niż w mostach wantowych. To sprawia, że takie mosty są tańsze w wykonaniu od typowych mostów wantowych, ale bardziej efektowne wizualnie niż obiekty belkowe. Całkowita jego długość wyniesie 602 m, szerokość 17,18 m.

W Polsce do tej pory najdłuższym takim obiektem jest most w Kwidzynie na Wiśle (808,4 m), następny to most na obwodnicy Ostródy (677 m), a kolejnym będzie most w Kurowie na Dunajcu.
 
Zdjęcia: GDDKiA O/Kraków, www.gddkia.gov.pl
Zdjęcia: GDDKiA O/Kraków, www.gddkia.gov.pl

Wszystkie pylony wznosić się będą na ok. 33,5 m od poziomu terenu, a 22,8 m od jezdni. Nowy obiekt ma cztery przęsła. Odległości pomiędzy nimi wynoszą 100 m – 200 m – 200 m – 100 m. Stałe podpory mostu znajdują się poza nurtem rzeki Dunajec. Zastosowana technologia budowy mostu wymagała wykonania podpór tymczasowych zlokalizowanych w nurcie rzeki na czas realizacji obiektu, które potem zostaną rozebrane.

Obecnie w ramach robót mostowych prowadzone są głównie prace związane z betonowaniem ostatniego pylonu i podwieszaniem want. Na pylonie od strony Nowego Sącza zamontowano już dziewięć want, czyli wszystkie przewidziane do podwieszenia. Trwają przygotowania do montażu want na pylonie od strony Brzeska. Z kolei na środkowym pylonie zabetonowano trzy z pięciu segmentów. Na każdym pylonie zamontowanych będzie dziewięć want, a każda z nich zbudowana jest z 61 splotów stalowych lin. Po wykonaniu wszystkich want na pylonach będzie jeszcze miała miejsce regulacja siłowa i dopiero po niej wanty zaczną spełniać swoją funkcję.

Kontynuowane są prace drogowe przy wznoszeniu nasypu, wykonywaniu podbudowy zasadniczej, umocnieniach skarp nasypu geokratą oraz ustawianie krawężników betonowych.

Droga krajowa nr 75 zostanie rozbudowana do klasy GP, a skrzyżowania DK75 z drogą gminną w Kurowie i parking z miejscem ważenia pojazdów będą przebudowane. W zakresie inwestycji są także: budowa dwóch konstrukcji oporowych, zatok autobusowych, ekranu akustycznego, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa zjazdów indywidualnych, rozbiórka trzech przepustów drogowych i budowa nowych, adaptacja przyczółku istniejącego mostu na punkt widokowy, rozbiórka dojazdu do istniejącego mostu, budowa dróg serwisowych, kanalizacji, kanału technologicznego, przełożenie sieci teletechnicznej, wykonanie oświetlenia drogi oraz pełnej rekultywacji terenu zajętego pod zaplecze i plac budowy. Po oddaniu do ruchu nowego mostu stary obiekt zostanie rozebrany. Istniejący jeszcze, stary most w Kurowie ma 407,6 m długości. Jego budowa rozpoczęła się przed II wojną światową, a zakończyła w 1943 r. Jest wyeksploatowany i za wąski, ponieważ jego szerokość wynosi 7,5 m, co powoduje, że szerokość jezdni wynosi tylko 6 m.

Zgodnie z kontraktem roboty mają być zakończone wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w ciągu 25 miesięcy od daty podpisania umowy (plus okresy zimowe). GDDKiA planuje puszczenie ruchu po nowym moście w październiku 2021 r., jeżeli tylko warunki atmosferyczne pozwolą na prowadzenie dalszych prac bez przeszkód. Pozostałe prace będą ukończone w kwietniu 2022 r. Koszt inwestycji wyniesie ponad 189 mln zł.

Źródło: GDDKiA O/Kraków, www.gddkia.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA