REKLAMA
Tunele Wiadomości
2 Minuty czytania

Budowa tuneli na S1 Przybędza – Milówka

Nawa, w której pobiegnie jezdnia z południa w kierunku Żywca, nosząca oznaczenie TD1.2 została przebita. W listopadzie przebita zostanie sąsiednia nawa, TD1.1 i tym samym w pierwszym z dwóch tuneli w masywie Baraniej Góry wykonawca skupi się na wykonaniu obudowy.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
S1 Przybędza – Milówka 

10 października 2019 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie nowego 8,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1. Ponad połowa jej długości przypada na obiekty inżynierskie. Do najważniejszych należą dwa tunele i prawie kilometrowa estakada w Węgierskiej Górce nad ul. Zielona Góra i ul. Zielona. Najtrudniejszą cześć prac budowlanych stanowi wybudowanie dwóch dwunawowych tuneli drogowych. Pierwszy tunel, TD1, o długości ponad 830 m umiejscowiony jest w rejonie wschodniego stoku wzniesienia Glinne. Drugi, TD2, o długości ok. 1000 m umiejscowiony jest w południowo-wschodnim stoku wzniesienia Żarek i częściowo północno-wschodnim stoku wzniesienia Mała Barania – Białożyński Groń. Przy drążeniu tunelu TD1 przebito już nawę TD1.2 dla jezdni w kierunku Żywca. Teraz prace na tej nawie skupią się na wydrążeniu całego przekroju i budowie obudowy zasadniczej. W sąsiedniej nawie TD1.1 drążonej dotychczas z jednej strony, w październiku rozpoczęto prace na drugim przodku. Obecnie na jezdni w kierunku Zwardonia wykonawca doszedł w górotworze na głębokość około 728 m, a przebicie nastąpi jeszcze w listopadzie br. Przy drążeniu tunelu TD2 we wzniesieniu Białożyński Groń, na jezdni w kierunku Zwardonia (nawa TD2.1) wykonawca doszedł do prawie 140 m od strony portalu północnego i prawie 300 m od strony portalu południowego. Z kolei na jezdni w kierunku Żywca (TD2.2) do prawie 120 m od strony północnej i ponad 200 m od strony portalu południowego. W międzyczasie wykonano już prawie 1,302 mln m3 wykopów i 215 tys. m3 nasypów przy budowie korony drogi. Trwają również intensywne prace przy wznoszeniu obiektów mostowych.

 Wykonawca deklaruje zakończenie tej inwestycji w III kwartale 2024 roku. 

 S1 na odcinku Przybędza – Milówka, o łącznej długości 8,5 km, będzie posiadała dwa typy przekroju: jednojezdniowy o długości 3,7 km na odcinku przed i za tunelami, wyposażony w jedną jezdnię składająca się z dwóch pasów w każdym kierunku, dwujezdniowy o długości 4,8 km na odcinku tunelowym oraz między tunelami, wyposażony w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA