REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Co wydarzyło się u sokołów Cemex-u?

Pustułka jest sokołem objętym w Polsce ścisłą ochroną. W trosce o wsparcie różnorodności biologicznej, Cemex Polska od lat prowadzi projekt ochrony tego gatunku realizowany w cementowniach w Chełmie i Rudnikach.

Zdjęcie: Cemex Polska Sp. z o.o., www.cemex.pl

Po zakończonym sezonie 2023, firma z przyjemnością dzieli się wynikami przeprowadzonych prac oraz obserwacjami nadesłanymi przez Internautów.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska, pustułki wymagają czynnej pomocy ze strony człowieka, polegającej na udostępnianiu im budek lęgowych. Cemex wspierając ptaki, których obecność zaobserwował na terenie swoich zakładów, wdrożył kompleksowy projekt ich ochrony. W Chełmie i Rudnikach, gdzie znajdują się cementownie firmy, obecnie zamontowanych jest łącznie 14 budek lęgowych i 3 kamery z transmisją internetową prowadzoną na żywo, pokazującą wydarzenia z życia w gniazdach. Opiekę nad sokołami sprawuje ornitolog – dr Bartosz Janic z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Kolejny rok monitoringu gniazd w zakładach Cemex przyniósł nowe obserwacje. Sezon lęgowy 2023 rozpoczął się w cementowniach wraz z początkiem kwietnia, od pojawienia się jaja u rodziny pustułek Kruszywowskich w Rudnikach. Wkrótce do lęgów dołączyły również sokoły z innych budek. Łącznie w ubiegłym roku zakłady Cemex opuściły 23 młode ptaki. Zaobrączkowano pisklęta z siedmiu rodzin, co jest rekordowym jak dotąd wynikiem dla firmy. Od wybranej grupy piskląt pobrano dodatkowo materiał genetyczny do badań.

Interesujących informacji dostarczył również podgląd z kamer. Monitoring, prowadzony przez Zespół Ochrony Środowiska Cemex, wsparli w 2023 r. internauci biorący udział w konkursie „Podpatrzone u pustułek!” na uwiecznienie najciekawszych scen z gniazd.

– Zorganizowany konkurs nie dotyczył jedynie obserwacji z budek lęgowych Cemex, objął również streamingi prowadzone przez Uniwersytet Łódzki oraz Starostwo Powiatowe w Legionowie – mówi Monika Wosik, Dyrektorka Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Cemex Polska. – Bardzo nas to cieszy, ponieważ troska o środowisko naturalne jest naszym wspólnym celem, a edukacja ekologiczna i zwiększanie wrażliwości przyrodniczej to jeden z nieodłącznych elementów tego procesu – dodaje.

Wśród nadesłanych prac największą popularnością cieszyły się sceny karmienia. Internauci udokumentowali m. in. przyniesioną do budki jaszczurkę, zmagania pisklaka ze zbyt dużym kawałkiem dostarczonego przez rodziców pokarmu oraz potyczki o pożywienie między pustułkami zamieszkującymi sąsiednie gniazda. Na konkurs wpłynęły także prezentacje opisujące przebieg całego sezonu lęgowego, a jeden z najmłodszych uczestników postawił na pracę twórczą i do swojego zgłoszenia dołączył rysunek pustułki zamieszkującej cementownię. Najlepsze prace zostały nagrodzone lornetkami, by wspierać pasję ornitologiczną uczestników konkursu i zachęcić ich do dalszej obserwacji natury.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA