REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Coraz bliżej zakończenia budowy obwodnicy Kępna

Niemal na całej długości obwodnicy Kępna leży już warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej, a w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych układana jest ostatnia warstwa, tzw. ścieralna.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Humusowane i obsiewane są skarpy i rowy, trwa montaż elementów BRD (oznakowanie pionowe i bariery ochronne). To jednoznacznie pokazuje, że wykonawca zbliża się do zakończenia budowy blisko siedmiokilometrowego odcinka przyszłej S11.

Zostało 10 proc. prac


Budowa II etapu obwodnicy Kępna, czyli połączenia węzła Kępno na S8 z DK11 na południe od miasta, ruszyła w lipcu 2019 r. Wcześniej, w 2018 roku, oddaliśmy do ruchu I etap obwodnicy wyprowadzający ruch z S8 w kierunku północnym. Obecnie zaawansowanie budowy II etapu wynosi około 90 proc. Oprócz wspomnianych wcześniej prac wykonawca na większości obiektów mostowych ułożył już warstwę ścieralną nawierzchni. Prowadzone są roboty wykończeniowe m.in. w zakresie nawierzchni na kapach chodnikowych, zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych. W ubiegłym tygodniu przeprowadzono próbę obciążeniową dla obiektu WD11.9 (wiadukt zlokalizowany na węźle Baranów). Trwają prace przy dowiązaniu   łącznika S11 i węzła Baranów do istniejącej DK11.

Przebieg i zakres prac


Nowa trasa o długości 6,8 km będzie miała nawierzchnię bitumiczną. Początkowo będzie to droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu (do węzła Kępno Wschód), a następnie jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku (do węzła Baranów) o nośności 11,5 tony/oś, włączająca się do istniejącego przebiegu DK11.

W ramach inwestycji powstanie dziewięć obiektów mostowych oraz dwa węzły: Kępno Wschód (połączenie z drogą wojewódzką nr 482) oraz Baranów (połączenie z DK11).

Obwodnica wyposażona będzie w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Tranzyt na obwodnicę


II etap obwodnicy Kępna wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy na osi północ-południe w ciągu obecnej DK11, a przyszłej S11. Ułatwiony zostanie dojazd do Kępna od strony drogi ekspresowej S8 i uprości się połączenie z DK39 w kierunku Namysłowa. Oddanie do ruchu obwodnicy Kępna planowane jest w III kwartale 2021 r.

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA