REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Cztery oferty na remont DK22 w Gorzowie Wielkopolskim

GDDKiA otworzyła oferty w przetargu dotyczącym remontu odcinka drogi krajowej nr 22, w obrębie węzła drogi ekspresowej S3 „Gorzów Wielkopolski Południe”. W przetargu wpłynęły cztery oferty.

Zadanie dotyczy remontu odcinka DK22 w zakresie obszaru obejmującego drogę poprzeczną  o długości ok. 456 m na węźle drogowym drogi ekspresowej S3, na jednojezdniowym odcinku – ul. Marcina Kasprzaka w Gorzowie Wielkopolskim. Remont ma na celu wymianę istniejącej warstwy ścieralnej celem przywrócenia właściwych parametrów równości podłużnej i poprzecznej, likwidacji spękań, wykruszeń oraz przywrócenia parametrów powierzchniowego odwodnienia drogi. Wykonana ma zostać również wymiana zdegradowanych krawężników betonowych, przełożenie nawierzchni części chodników oraz regulacja wysokościowa wpustów deszczowych oraz innych urządzeń obcych w jezdni.

Wykonawca na wykonanie wszystkich prac będzie miał 4 miesiące.

Zainteresowane realizacją zadania są cztery firmy. Najniższą cenę spośród złożonych ofert zaproponowała EUROVIA POLSKA S. A., która za swoją pracę chce otrzymać wynagrodzenie w wysokości 1 145 727,68 zł. Jednak cena nie jest jedynym kryterium, na podstawie którego zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. Obok ceny brane pod uwagę będą jeszcze dwa kryteria pozacenowe tj. gwarancja jakości oraz doświadczenie kierownika robót drogowych.

Źródło: tekst GDDKiA O/Zielona Góra, www.gddkia.gov.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA