REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Dane finansowe Grupy Budimex za I kwartał 2019 roku

Grupa Budimex przestawiła dane finansowe Grupy za pierwszy kwartał 2019 roku.

Sytuacja rynkowa:
– Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w 1 kw. 2019 roku o 13% osiągając poziom 18 mld złotych,
– Apele branży o wprowadzenie waloryzacji kontraktów nie rozwiązały problemów dotyczących kontraktów w realizacji – brak jest systemowego rozwiązania kwestii nierentownych umów podpisanych 2-3 lata temu,
– Dane statystyczne wskazują, że sektor zakończył ubiegły rok zyskiem, ale najprawdopodobniej wynika to z wysokiej rentowności mniejszych podmiotów,
– Trudności rynkowe dotykają przede wszystkim duże firmy (powyżej 250 pracowników), które realizują największe zlecenia, trwające czasem nawet 3-4 lata, w dużej mierze bazując na usługach podwykonawczych.

Wyniki Grupy Budimex:

– Sprzedaż Grupy w 1 kw. 2019 roku wzrosła o 3% i osiągnęła poziom 1,4 mld złotych,
– Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 3,3% w porównaniu do 6,0% w 1 kw. 2018 roku,
– Presja kosztowa w branży budowlanej odbiła się negatywnie na wynikach segmentu budowlanego, gdzie rentowność zysku brutto spadła do 1,3% (vs. 4,4% w 1 kw. 2018 roku),
– Segment deweloperski osiągnął rentowność zysku brutto na poziomie 14,8% poprawiając tym samym wynik z 1 kw. 2018 roku kiedy rentowność wyniosła 13,1%.

Sytuacja gotówkowa Grupy Budimex:

– W pierwszym kwartale 2019 roku odnotowaliśmy sezonowy spadek salda gotówki netto do poziomu 627 mln złotych,
– Kontynuujemy politykę finansowania podwykonawców poprzez oferowanie wcześniejszych płatności oraz częste fakturowanie realizowanych prac,
– Sytuacja gotówkowa skłoniła Zarząd Spółki do zarekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy w wysokości 6,3 złotych na akcję, czyli około 50% zysku za rok 2018.
Wyniki segmentu budowlanego Grupy Budimex:
– Sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o 10% osiągając dynamikę nieco niższą niż branża,
– Portfel zamówień Grupy Budimex utrzymuje się na bezpiecznym poziomie ponad 10 mld złotych,
– Dalsza inflacja kosztowa w branży przełożyła się na spadek rentowności zysku brutto części budowlanej do poziomu 1,3%,
– Kontynuując strategię rozwoju na rynku kolejowym w marcu podpisaliśmy kolejny istotny kontrakt na dokończenie prac na linii kolejowej nr 7 – jego wartość to 0,6 mld złotych. Dodatkowo przygotowujemy się do podpisania kontraktu na modernizację stacji kolejowej Gdynia Port o wartości 1,5 mld złotych,
– Oferty wykonawców są bardziej ostrożne i zaczynają odzwierciedlać nowe otoczenie kosztowe, w konsekwencji regularnie przekraczane są budżety inwestorskie,

Wyniki segmentu deweloperskiego Grupy Budimex:

– Klienci Budimex Nieruchomości w 1 kw. 2019 roku podpisali 601 aktów notarialnych,
– Przedsprzedaż w segmencie deweloperskim osiągnęła poziom 265 mieszkań i była zbliżona do 1 kw. 2018 roku,
– Przychody segmentu deweloperskiego spadły o 11% i wyniosły 187 milionów złotych a zysk brutto 28 milionów złotych przy wysokiej rentowności 14,8%,
– Aktualna oferta Budimex Nieruchomości to prawie tysiąc mieszkań w 4 lokalizacjach.

Autor: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA