REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Decyzja środowiska dla obwodnicy Koźmina Wlkp.

GDDKiA uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15. Decyzja ta zatwierdza przebieg obwodnicy i pozwala na ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.

 
Grafika: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Grafika: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
GDDKiA planuje ogłosić postępowanie do końca 2021 roku. Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. 

Miasto omija od wschodu  


Zaplanowana inwestycja  będzie przebiegać po wschodniej stronie miejscowości. Obwodnica rozpoczynać się będzie po stronie północnej w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku miejscowości  Sapieżyn.  Dalej przebiegać będzie w kierunku południowym przecinając drogi powiatowe w kierunku Pleszewa oraz Rozdrażewa,  na których zostaną zaprojektowane skrzyżowania.  Koniec  obwodnicy planowany jest w rejonie miejscowości  Lipowiec,  gdzie włączy  się  w  istniejący ślad DK15 w kierunku miejscowości  Krotoszyn.

Cel


W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (drogi  głównej ruchu przyspieszonego) o długości około 6 km.  Dzięki obwodnicy z Koźmina Wielkopolskiego zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy. Tym samym nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, a także pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku droga krajowa nr 15 będzie istotnym połączeniem korytarzy  dróg ekspresowych S5 i S11. 

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA