REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Decyzja środowiska dla obwodnicy Sępólna Krajeńskiego

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w ciągu DK25.

 
Grafika: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Grafika: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Zadanie

RDOŚ wydał decyzję dla obwodnicy Sępólna Krajeńskiego poprowadzonej według wariantu preferowanego, oznaczonego jako W1CAv2. Przyszła obwodnica, o długości 6,4 km, bierze swój początek w śladzie istniejącej DK25 i biegnie po wschodniej stronie miasta, włączając się ponownie do istniejącego przebiegu DK25 na południowym krańcu miasta.

Na początkowym odcinku obwodnica przejdzie mostem na ciekiem wodnym, a linię kolejową Chojnice – Nakło nad Notecią przetnie pod wiaduktem kolejowym. Dalej trasa będzie prowadzić równolegle do linii kolejowej. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 241 planowana jest budowa skrzyżowania, a w miejscu przecięcia doliny rzeki Sępólenka mostu o konstrukcji gruntowo-powłokowej. Na włączeniu do obecnego przebiegu DK25 powstanie rondo.

Ochrona środowiska


Inwestycja zostanie zrealizowana ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony przyrody, zasobów naturalnych, zabytków i ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Zgodnie z DŚU w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny będzie wykonany ekran akustyczny o łącznej powierzchni 166 m2. Ponadto, aby zapewnić właściwe warunki migracji zwierząt zostaną wybudowane przejścia dla płazów i zwierząt małych, oraz dla zwierząt średnich i dużych. W ramach inwestycji wykonane zostaną również nasadzenia zieleni, a w rejonie przedsięwzięcia zostaną umieszczone skrzynki lęgowe dla ptaków.

Dwie obwodnice – jedno zadanie


Wraz z obwodnicą Kamienia Krajeńskiego o długości 2,3 km, dla której burmistrz Kamienia Krajeńskiego wydał decyzję środowiskową 20 kwietnia 2021 r., obwodnica Sępólna Krajeńskiego zmieni układ drogowy na DK25 ułatwiając przejazd z kujawsko-pomorskiego do woj. pomorskiego. Budowa wyprowadzi ruch tranzytowych z obu miejscowości co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Parametry techniczne projektowanej drogi
– klasa techniczna drogi  –  GP  (droga  główna ruchu przyspieszonego)  
– prędkość projektowa  –  70 km/h 
– obciążenie nawierzchni  –  11,5  t/oś 
– przekrój poprzeczny 2 x 1 
– szerokość pasa ruchu  –  3,50 m 
– szerokość pobocza gruntowego  –  2,0 m, 

Planowane lata realizacji zadania  to lata 2024-2027. 

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA