REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Decyzja środowiskowa dla obwodnicy Człopy

Kolejna inwestycja z Programu budowy 100 obwodnic przechodzi do dalszych prac. Decyzja środowiskowa określiła wariant przebiegu obwodnicy Człopy w ciągu drogi krajowej nr 22.

 

Grafika: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/
Grafika: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/

W dalszej kolejności wykonane zostaną badania podłoża i dokumentacja obejmująca elementy Koncepcji programowej. Realizacja inwestycji w formule „Projektuj i buduj” planowana jest w latach 2025-2029.

Przebieg trasy

Spośród pięciu wariantów przebiegu obwodnicy Człopy wybrany został wariant VA o długości 5 km. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), z dwoma pasami ruchu, o szerokości 3,5 m każdy.   

Trasa rozpocznie się od strony Wałcza około 1,3 kilometra przed początkiem Człopy. Na połączeniu z DK22 przewidziano rondo. Dalej obwodnica odejdzie w kierunku zachodnim i przetnie DW 171, gdzie również zaplanowano skrzyżowanie typu rondo. Obwodnica przejdzie obiektami mostowymi nad drogą powiatową i rzeką Cieszynką. Nowa trasa ominie od zachodu Człopę i połączy się z obecną DK22 około 150 metrów na południe od granic jej obszaru zabudowanego. 

Pięć wariantów i dodatkowe podwarianty

Dla inwestycji opracowano pięć wariantów przebiegu. Trzy warianty (I, III i IV) omijały Człopę od wschodu, pozostałe dwa (II i V) od zachodu. Każdy wariant posiadał dodatkowy podwariant oznaczony literą A, który łączył się z istniejącą DK22 za pomocą rond. Najdłuższy był wariant III (10,3 km), natomiast najkrótszy wariant VA (5 km), który został ostatecznie wybrany w decyzji środowiskowej.     

Prace przygotowawcze

Umowa na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Człopy została podpisana w czerwcu 2020 roku. Firma projektowa Trasa z Poznania opracowała dokumentację studialną wraz z raportem oddziaływania na środowisko. Do przygotowania dokumentacji niezbędna była inwentaryzacja przyrodnicza, dlatego specjaliści sprawdzili dokładnie w terenie, jakie siedliska flory i fauny występują w miejscu planowanej inwestycji. Zostały wykonane analizy techniczne i ekonomiczne dla każdego z wariantów.   

W lutym 2022 roku został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Organem prowadzącym postępowanie w tym zakresie była Gmina Tuczno.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA