REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Decyzja środowiskowa dla rozbudowy S19 Sokołów Małopolski – Jasionka

GDDKiA otrzymała decyzję środowiskową dla rozbudowy o dodatkową jezdnię drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Sokołów Małopolski Północ do węzła Jasionka na długości ok. 15 km.

 

Grafika: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Zatwierdzony został także Program inwestycji dla tego zadania. W I kwartale 2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.

– Sukcesywnie zbliżamy cię do celu, jakim jest spójny, wygodny i bezpieczny układ komunikacyjny kraju. Jego bardzo istotnym elementem będzie międzynarodowy korytarz transportowy, zlokalizowany wzdłuż wschodniej granicy Polski, czyli trasa Via Carpatia. Rozbudowa S19 na odcinku od Sokołowa Małopolskiego do Jasionki jest niezbędna do jego pełnej funkcjonalności –
powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Decyzja środowiskowa, wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, obejmująca rozbudowę S19 o drugą jezdnię, posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Obecnie na tym odcinku S19 kierowcy korzystają z trzypasmowej jezdni bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Po rozbudowie będą dostępne dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Docelowa nośność drogi to 115 kN/oś. Inwestycja będzie realizowana na terenie powiatu rzeszowskiego (gmina Sokołów Małopolski i gmina Trzebownisko) i łańcuckiego (gmina Czarna), w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącej jezdni drogi ekspresowej.

Zakres prac

Zakres prac w ramach rozbudowy S19 obejmie m.in.: dobudowę drugiej jezdni, dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich, urządzeń BRD i urządzeń ochrony środowiska, a także przebudowę dróg poprzecznych, cieków oraz przebudowę i budowę infrastruktury technicznej. Węzły zlokalizowane na S19 posiadają pełny, docelowy przekrój dwujezdniowy, dlatego nie będą wymagały rozbudowy.

W ramach inwestycji powstaną także nowe obiekty inżynierskie w tym: estakada o długości 157,5 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty (w tym 1 z funkcją przejścia dla zwierząt średnich), trzynaście przejść dla zwierząt, przejazd gospodarczy i dwa przepusty. W ramach ochrony środowiska zostaną wykonane: cztery przejścia dla zwierząt średnich (jedno zespolone z wiaduktem), cztery przejścia dla zwierząt małych, osiem przejść dla płazów, ponad 3 km ekranów akustycznych, zbiorniki retencyjne (13 otwartych i 4 zamknięte). Posadzona zostanie zieleń dogęszczająca, izolacyjna, krajobrazowa i naprowadzająca. Powstaną też urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni i osłony przeciwolśnieniowe.

Ponadto w ramach inwestycji istniejący MOP Stobierna (strona wschodnia) zostanie rozbudowany do kat. II. Oznacza to, że w przyszłości będzie mogła powstać tu stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe.

Cel inwestycji

Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie na całej trasie Via Carpatia na terenie Polski (włączonej do sieci TEN-T) przekroju o minimalnych parametrach 2×2 (dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu), a także likwidacja tzw. wąskiego gardła, powodującego utrudnienia w ruchu tranzytowym na międzynarodowym szlaku komunikacyjnym oraz na dojeździe do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Lotniczego w Jasionce. Dzięki rozbudowie będzie możliwość zwiększenia prędkości i komfortu jazdy oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, co przełoży się na mniejszą ilość wypadków.
 
Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA