REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Decyzja środowiskowa dla S74 Przelom/Mniów – Kielce Zachód

Wariant przebiegu drogi ekspresowej S74 na odc. Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód został wybrany. Na wiosek GDDKiA RDOŚ wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka o dł. 16,4 km.

W ramach opracowanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i raportu oddziaływania na środowisko, w wyniku konsultacji społecznych i opinii Regionalnej Rady Ochrony Przyrody zgłoszone zostały cztery warianty z dwoma podwariantami przebiegu trasy. Na mocy decyzji RDOŚ wybrany został wariant rekomendowany stanowiący połączenie wariantu IIA1 na odcinku Przełom/Mniów – Porzecze i wariantu II na odcinku Porzecze – węzeł Kielce Zachód.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o łącznej długości ok. 16,35 km, przebiegającej przez teren gminy: Mniów, Miedziana Góra i Strawczyn.

Droga na odcinku ok. 400 m począwszy od miejscowości Przełom przebiega istniejącym śladem drogi krajowej nr 74, następnie odbija w kierunku południowo-zachodnim i po nowym śladzie biegnie do węzła Kielce Zachód, wybudowanego w ramach obwodnicy Kielc.

W ramach inwestycji przewidziano:
– budowę 2 węzłów drogowych (węzeł „Mniów” na połączeniu S74 z istniejącą drogą krajową nr 74, węzeł „Bugaj” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 748),
– budowę Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP II) w miejscu istniejącej stacji paliw w miejscowości Przełom,
– przebudowę linii wysokiego napięcia,
– budowę ekranów akustycznych,
– budowę przejść dla zwierząt,
– budowę dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny,
– przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z drogą,
– przebudowę dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych krzyżujących się z planowaną drogą
– budowę obiektów inżynierskich (2 mostów i 6 wiaduktów w ciągu drogi S74 oraz 6 wiaduktów nad drogą ekspresową).

Kolejny etap prac przygotowawczych do realizacji inwestycji to opracowanie koncepcji programowej dla wybranego wariantu.

Autor: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA