REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Dodatkowy wariant obwodnicy Augustowa do analizy

Obok już analizowanych wariantów nowej, południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa, wzięty pod uwagę zostanie także nowy wariant, zaproponowany przez władze samorządowe Augustowa (tzw. wariant burmistrza).

Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok
Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok
Wariant ten zostanie poddany takiej samej analizie jak pozostałe.

Obwodnica Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16 jest elementem szerszego zadania obejmującego modernizację całej „szesnastki” miedzy Augustowem, a granicą państwa w Ogrodnikach. Droga ma zyskać na całej długości szerokość minimum 7 m (obok powstaną dodatkowe jezdnie dla ruchu lokalnego) oraz nośność 11,5 tony na oś, co ma umożliwić wykorzystanie jej dla ruchu cięższego niż obecnie.

Pomysł na obwodnicę


Żeby uniknąć powrotu ciężkiego transportu do Augustowa, w GDDKiA zapadła decyzja, aby zaplanować jednojezdniową, południowo-wschodnią obwodnicę Augustowa. Po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie dokumentacji wybrano wykonawcę – firmę Value Engineering. Umowa na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, a także z materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską została podpisana w dniu 04.12.2019 r.

Planowane terminy


W grudniu 2019 roku firma Value Engineering przedstawiła pierwszych 6 wariantów przebiegu południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa o średniej długości około 6,5 km. Dalszy zakres prac przedstawia się następująco:
– odbiór dokumentacji w zakresie uproszczonego Studium Korytarzowego – II kw. 2020 r.,
– odbiór Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej – I kw. 2022 r.,
– złożenie wniosku o decyzję środowiskową w II kwartale 2022 r.,
– przetarg w systemie P&B – III kw. 2024 r.,
– umowa z wykonawcą w systemie P&B – I kw. 2025 r.,
– realizacja 2026-2028.

Dodatkowy wariant, dodatkowy rok


W połowie stycznia swój wariant przebiegu obwodnicy Augustowa przedstawił Burmistrz Miasta. Jest to wariant niemal 3-krotnie dłuższy (ok. 17 km), stanowiący dalekie obejście Augustowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych zamierza przeanalizować również ten wariant, jako dodatkowy korytarz transportowy i poddać go ocenie według takich samych kryteriów jak pierwotnie przedstawione warianty.

Według szacunków – prace nad nowym wariantem przedłużą pierwotnie planowane terminy odbioru poszczególnych fragmentów dokumentacji o rok.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Białystok

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA