REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Dofinansowanie dla budowy A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce

Budowa autostrady A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości ponad 233 mln zł. GDDKiA podpisała trzecią umowę o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FenIKS).

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

Koszty i cel projektu

Planowany całkowity koszt realizacji ww. projektu wynosi ok. 637,1 mln zł, kwota wydatków kwalifikowalnych to ok. 274,9 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE to 233,7 mln zł. Pierwsza faza ww. projektu została objęta dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) i wynosiło 788,3 mln zł.

Celem projektu jest budowa autostrady A2 na odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce o długości 37,43 km, zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T w korytarzu Morze Północne – Bałtyk. Inwestycja znajduje się w woj. mazowieckim, na terenie miasta Siedlce, w powiatach: mińskim, węgrowskim, siedleckim, na terenie gmin: Kałuszyn, Mrozy, Grębków, Kotuń, Mokobody, Skórzec i Siedlce.

Jakie prace zostaną wykonane?

W ramach zadania planowana jest budowa trzech węzłów drogowych: Groszki, Siedlce Zachód, Siedlce Południe oraz obiektów inżynierskich, m.in. mostów, wiaduktów i przepustów. Prawidłowe funkcjonowanie zrealizowanej inwestycji oraz właściwą obsługę przyległych terenów zapewnią drogi w liniach rozgraniczających drogę krajową o funkcji innej niż krajowa.

Ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia, zostaną wykonane rozbiórka, budowa i przebudowa odcinków innych dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych i gminnych), krzyżujących się z inwestycją.

Całość zadania uzupełni budowa systemu odprowadzania wód deszczowych wraz z budową kanalizacji deszczowej i przepompownią wód, oświetlenia drogowego, a także budowa oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, ogrodzenia). Wykonane zostanie też oznakowanie poziome i pionowe, jak również zieleń drogowa.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA