REKLAMA
Drogi Wiadomości

Droga S17 Ząbki – Warszawa Wschód wraca do GDOŚ

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) dla S17 Ząbki – Warszawa Wschód nie wpłynęły do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) skargi kasacyjne. Tym samym stał się on prawomocny. Oznacza to, że GDOŚ ponownie rozpatrzy odwołania od decyzji środowiskowej. Akta sprawy zostały już przekazane do GDOŚ. Są to kolejne miesiące oczekiwania na dalsze procedowanie. Co za tym idzie realizacja ostatniego fragmentu ringu warszawskiego dalej jest wstrzymana.

Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/

30 stycznia 2024 r. WSA wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję GDOŚ, w której ten uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku i umorzył prowadzone przez RDOŚ postępowanie administracyjne. Wyrok ten dotyczy odcinka drogi S17 Ząbki – Warszawa Wschód (Zakręt), czyli dłuższego z dwóch brakujących fragmentów Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW).

Dla krótszego odcinka S17 WOW, Drewnica – Ząbki, wyrok zapadł 20 października 2023 r. i jest analogiczny do obecnego wyroku. Złożone zostały skargi kasacyjne, co oznacza, że sprawą zajmie się ponownie Naczelny Sąd Administracyjny.

Od zaskarżenia decyzji środowiskowej na S17 Ząbki – Warszawa Wschód minęło już 5,5 roku. Dokumentacja z odwołaniem najpierw była rozpatrywana przez GDOŚ potem krążyła między sądami. Obecnie GDDKiA czeka na decyzję GDOŚ. W zakresie odcinka S17 Drewnica – Ząbki skargi kasacyjne utknęły w NSA.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA