REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
3 Minuty czytania

Drugi przetarg na opracowanie STEŚ dla S7 Kraków – Myślenice

Krakowski Oddział GDDKiA ogłosił drugi przetarg na przygotowanie STEŚ dla drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie możliwych wariantów przebiegu tej trasy. Termin składania ofert to 28 grudnia br.

Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

Drugi przetarg

Pierwsze postępowanie ogłoszono w maju, a na początku października wybrano wykonawcę, który miał przygotować Studium. Niestety, z przyczyn od GDDKiA niezależnych, wykonawca pod koniec października zrezygnował z podpisania umowy, tracąc przy tym na rzecz Skarbu Państwa 180 tys. zł wadium. Z tego też powodu GDDKiA podjęła decyzję o unieważnieniu tamtego przetargu.

Prace nad korytarzem społecznym S7

W styczniu 2022 roku zaprezentowano Studium korytarzowe dla drogi ekspresowej Kraków -Myślenice. W ramach studium zawarto sześć proponowanych szerokich korytarzy, którymi mogłaby zostać poprowadzona trasa pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Korytarze nie wskazywały precyzyjnie wariantów przebiegu nowej drogi, lecz pasy terenu o szerokości od 3 do 5 km, w których planowano zlokalizować docelowe przebiegi trasy.

Opracowanie objęło swoim zasięgiem siedem powiatów i 34 gmin. Jest to teren prawie 3 tysięcy km². Przeprowadzone analizy wykazały potrzebę i zasadność dalszego przygotowania inwestycji. Zaproponowane korytarze spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Jednocześnie wygenerowały wiele obaw społecznych i uwypukliły wrażliwe obszary. Dlatego też GDDKiA zaproponowała zainteresowanym samorządom przygotowanie własnej propozycji, tzw. korytarza społecznego, drogi ekspresowej S7 łączącej Kraków z Myślenicami. Jak dotąd nie udało się przygotować takiego rozwiązania.

W czasie prac samorządów nad przygotowaniem korytarza społecznego nie prowadzono żadnych działań związanych z wytyczaniem przebiegu nowego odcinka drogi ekspresowej S7. Drogowocy informowali przy tym, że prace nad wariantem społecznym nie wstrzymują starań GDDKiA o pozyskanie finansowania na przeprowadzenie początkowego etapu prac przygotowawczych dla tej trasy.

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe przebiegu S7 Kraków – Myślenice

STEŚ to dokument projektowy, w którym analizowane są możliwości poprowadzenia drogi na konkretnym terenie, z uwzględnieniem kwestii technicznych, kosztów i oddziaływania nowej trasy na środowisko. Zaproponowane w STEŚ warianty będą prezentowały już precyzyjne przebiegi i lokalizację inwestycji. Wykonawca STEŚ przedstawi możliwości przebiegu drogi w pasie o szerokości od 80 do 150 metrów, w którym zlokalizowane będą nie tylko sama droga ekspresowa, ale cała infrastruktura związana z jej funkcjonowaniem.

Zadaniem wykonawcy będzie poszukiwanie optymalnego przebiegu drogi ekspresowej pomiędzy autostradą A4 a funkcjonującą już za Myślenicami trasą S7. Początek drogi przewidziano między węzłami Kraków Południe a Kraków Bieżanów, jednak projektant będzie mógł zaproponować go też w innym miejscu. GDDKiA dopuszcza poszukiwanie wariantów bardziej na zachód lub na wschód, o ile takie rozwiązanie będzie korzystne i racjonalne. Pozostawienie opcji rozpoczęcia trasy w innym miejscu niż odcinek A4 Kraków Południe – Kraków Bieżanów daje też możliwość rozważenia rozwiązań zlokalizowanych poza podstawowym obszarem.

Przygotowanie STEŚ będzie wieloletnim procesem i GDDKiA zakłada, że po 6 latach od podpisania umowy zakończy się uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym czasie będą organizowane spotkania informacyjne dla mieszkańców, którzy będą mogli przedstawić swoje pomysły, sugestie, wątpliwości i uwagi dotyczące nowej drogi. Drogowcy liczą na konstruktywne rozmowy z zainteresowanymi. GDDKiA zdaje sobie sprawę, że jest to inwestycja trudna i budząca duże emocje. Jednakże wszyscy zgadzają się co do tego, że ta inwestycja jest to potrzebna – co potwierdzają strony zabierające głos w rozmowach na temat przebiegu nowego odcinka S7.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami GDDKiA, żaden z wariantów nowego odcinka S7 przedstawionych w Studium korytarzowym nie będzie wskazany w przetargu na przygotowanie projektu przebiegu drogi jako rekomendowany.

Fot: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA