REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Drugi przetarg na pomiar powietrza w pobliżu tunelu na Ursynowie

GDDKiA ogłosiła nowy przetarg na dokonanie pomiarów dotyczących jakości powietrza atmosferycznego w obszarze realizowanej drogi S2 węzeł Puławska – węzeł Warszawa Wilanów.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Poprzednie postępowanie wszczęte z końcem 2020 roku zostało unieważnione, ponieważ jedyna złożona w postępowaniu oferta (Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej) nie spełniała wymagań postawionych w przetargu. Jednostka badawcza nie posiadała certyfikacji lub akredytacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, co uniemożliwia wykonanie badań.

Zakres prac


Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych pomiarów i badań powietrza atmosferycznego zgodnie z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 20 października 2017 r. W trakcie realizacji wykonawca zbierze dane z wyrzutni spalin zlokalizowanych przy obu wylotach z tunelu oraz z okolic portali. Dane będą dotyczyły emisji i stężenia/zawartości w powietrzu dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego (PM2,5 oraz PM10) oraz benzenu. Badania będą prowadzone całodobowo przez 365 dni na wyrzutniach oraz przez minimum 70 dni pomiarowych w roku w rejonie portali. Wstępna analiza stanu powietrza obejmie badania zrealizowane przed oddaniem tunelu oraz trzy pierwsze miesiące jego użytkowania.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyników badań dotyczących stanu powietrza oraz wykonania analizy porealizacyjnej dla S2 węzeł Puławska – węzeł Warszawa Wilanów w zakresie powietrza w rejonie tunelu po oddaniu drogi do użytkowania w terminie ok. 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego oddziaływania drogi wykonawca ma za zadanie wskazać rozwiązania minimalizujące, które zapewnią dochowanie norm.

Należy podkreślić, że tylko posiadanie przez wykonawcę właściwej certyfikacji zapewni dochowanie zobowiązań prawnych i zagwarantuje otrzymanie materiału właściwej jakości.

Harmonogram

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin składania ofert został wyznaczony na 13 kwietnia 2021 r.

Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w II kwartale 2021 r.

Tekst: GDDKiA O/Warszawa
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA