REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Drugie życie destruktu – konieczność i innowacja

Względy ekologiczne oraz ekonomiczne powodują, że poszukiwane i stosowane w krajowym wykonawstwie drogowym są technologie z wykorzystaniem materiału z recyklingu istniejących warstw konstrukcji nawierzchni.

Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/

Ponowne wykorzystanie materiałów ogranicza ruch pojazdów przewożących materiały wykorzystywane na inwestycjach drogowych, co przekłada się na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz na mniejsze obciążenie istniejącej sieci dróg. W ubiegłym roku powstał doświadczalny odcinek drogi wykorzystujący destrukt ze starej nawierzchni.

Prace z wykorzystaniem destruktu asfaltowego z zastosowaniem mieszanki mineralno-cementowej z asfaltem spienionym (MCAS), zrealizowała firma Unibep na odcinku doświadczalnym DK65, od przejścia granicznego Gołdap do początku obwodnicy Gołdapi w woj. warmińsko-mazurskim.

Recykling nawierzchni asfaltowych jest bardzo ważny, ponieważ łączy ze sobą dwa aspekty: ekonomiczny i ekologiczny. Ze względu na ekologię wiąże się z ochroną surowców naturalnych takich jak asfalt czy kruszywo mineralne. Ekonomiczny to oszczędność ze względu na niewielkie zużycie nowych materiałów, przy możliwie dużym udziale materiałów z recyklingu istniejących nawierzchni.

Technologia recyklingu na zimno z asfaltem spienionym

Mieszanka mineralno-cementowa z asfaltem spienionym (MCAS) jest mieszanką o ciągłym uziarnieniu, składającą się z destruktu, kruszywa doziarniającego, asfaltu spienionego, cementu oraz wody. Wytwarzana jest w procesie nazwanym recyklingiem głębokim na zimno lub na wytwórni przystosowanej do wytwarzania mieszanek mineralno-cementowych z asfaltem spienionym.

Destrukt bitumiczny jest pozyskiwany w wyniku frezowania istniejącej nawierzchni. Po odpowiednim doziarnieniu niewielką ilością nowego kruszywa i dodatku środków wiążących tj. cementu i asfaltu spienionego, trafia ponownie do warstwy podbudowy zasadniczej. Skład mineralny MCAS powinien być tak dobrany, aby zaprojektowane uziarnienie mieściło się w krzywych granicznych. Zastosowane materiały, z odpowiednią ilością cementu i asfaltu spienionego, miesza się w warunkach optymalnej wilgotności.

Efekty odcinka doświadczalnego na DK65

Uzyskane właściwości wykonanej podbudowy z recyklingu na odcinku doświadczalnym pokazały, że dobrze zaprojektowane mieszanki MCAS z powodzeniem można stosować w roli podbudowy zasadniczej. Cechuje się wysoką nośnością zdolną przenosić obciążenia ruchu ciężkiego i odpornością na warunku atmosferyczne.

Doświadczenia z DK65 dają nadzieję na zastosowanie tej technologii na szerszą skalę, a co za tym idzie racjonalne zagospodarowanie destruktu bitumicznego, w tym także destruktu z lepiszczem smołowym. Stosowanie metody recyklingu na zimno z asfaltem spienionym, może być szczególnie korzystne w regionach Polski ubogich w surowce mineralne, tym samym przyczynić się do ochrony zasobów naturalnych.

Mieszanki mineralno-cementowe z asfaltem spienionym, są kolejną technologią umożliwiającą ponowne i racjonalne wykorzystanie materiałów z rozbiórki starych warstw nawierzchni drogowych.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA