REKLAMA
Drogi Wiadomości

Duże zmiany na DW 482 w Zduńskiej Woli

Trwają prace w Zduńskiej Woli w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę – I etap” realizowanego ze środków FEŁ.

Zdjęcie: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, www.zdw.lodz.pl

Widać już wiele zmian np.: odcinki nowej ścieżki rowerowej czy zarys nowego ronda.

Dalej prowadzone są pracy m.in.: przy warstwie konstrukcyjnej jezdni, budowie chodnika, oświetleniu i odwodnieniu. Wkrótce drogowcy przystąpią także do robót związanych z montażem ekranów akustycznych.

Zakres projektu obejmuje m.in.:

  • rozbudowę drogi, skrzyżowań (w tym nowego ronda),
  • budowę ekranów akustycznych,
  • budowę chodników, ścieżki rowerowej,
  • budowę przejść dla pieszych,
  • budowę zjazdów, oświetlenia,
  • budowę odwodnienia,
  • usunięcie kolizji z infrastrukturą towarzyszącą.

Wartość projektu: : 26 056 118,54 zł.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 23 998 542,79 zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA