Drogi Motoryzacja Wiadomości
1 Minuta czytania

Działania GDDKiA w obszarze elektromobilności

GDDKiA przekazała wyłonionym w przetargu operatorom stacji ładowania samochodów elektrycznych tereny zlokalizowane na 7 MOP-ach zlokalizowanych przy A4 Wrocław – Katowice oraz drodze S8 Wrocław – Łódź.

Przekazanie kolejnych trzech lokalizacji nastąpi jeszcze we wrześniu.

Do III kwartału 2020 roku nowe stacja ładowania

Zawarte umowy zakładają, że nasi partnerzy uruchomią stacje ładowania pojazdów elektrycznych na wskazanych poniżej MOP-ach najpóźniej w trzecim kwartale 2020 r. Będą oni świadczyć także usługę operatora tych stacji.

Kolejne przetargi jeszcze w 2019 roku…

GDDKiA zamierza kontynuować przyjęty kierunek i w najbliższych tygodniach ogłosimy przetarg na zapewnienie ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych na kolejnych MOP-ach zlokalizowanych na kluczowych odcinkach sieci TEN-T. Działania te zmierzają do tego, by zapewnić bezpieczną możliwości poruszania się pojazdami elektrycznymi na kolejnych kluczowych odcinkach dróg zarządzanych przez GDDKiA.

W najbliższym postępowaniu przetargowym zamierzamy zaproponować potencjalnym dzierżawcom możliwość realizacji i zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych na Miejscach Obsługi Podróżnych w ciągu autostrad A1 (Toruń – Tuszyn oraz Pyrzowice – Gorzyczki), A2 (Konin – Warszawa) oraz A4 (Wrocław – Katowice), które ze względu na zastosowanie w pierwszym przetargu zasady antymonopolowej, nie znalazły dotychczas operatora.

… a na początku 2020 roku następne

W kolejnym etapie (planowanym na I kwartał 2020 r.) przewidujemy ogłoszenie postępowania na budowę punktów ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli operatora dla pozostałych MOP zlokalizowanych na autostradzie A4 (Kraków – Korczowa oraz Zgorzelec – Krzyżowa), a także na drogach ekspresowych S3 Szczecin – Gorzów Wielkopolski, S7 Gdańsk – Warszawa oraz S8 Białystok – Warszawa.

Autor: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI