Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Egis Poland wykona koncepcję przebudowy DK79

Wczoraj warszawski Oddział GDDKiA podpisał umowę na wykonanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 3 odcinków:

– przejście przez m. Ciepielów,
– Ciepielów – Lipsko,
– Lipsko – granica województwa.

Wykonawcą dokumentacji jest firma Egis Poland Sp. z o.o. Wartość kontraktu wynosi ok. 2,4 mln zł, a czas realizacji to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (czyli do stycznia 2019 r.).

Zadaniem projektanta jest m.in. wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia, ustalenie koncepcyjnych rozwiązań rozbudowy odcinka, dostarczenie niezbędnych danych i informacji do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do kolejnego etapu przygotowania inwestycji do realizacji.

Przebieg odcinków:
1. Przejście przez m. Ciepielów
– lokalizacja: powiat lipski, gmina Ciepielów, od km 119+970 do km 121+450,
– długość: ok. 1,5 km,
– przekrój: 1 jezdnia po 1 pasie ruchu dla obu kierunków.
2. Ciepielów – Lipsko
– lokalizacja: powiat lipski, gmina Ciepielów i Lipsko, od km 121+450 do km 128+200,
– długość: ok. 6,8 km,
– przekrój: 1 jezdnia po 1 pasie ruchu dla obu kierunków.
3. Lipsko – granica województwa
– lokalizacja: powiat lipski, gmina Lipsko, od km 135+550 do km 144+038,
– długość: ok. 8,5 km,
– przekrój: 1 jezdnia po 1 pasie ruchu dla obu kierunków.

Planowany harmonogram realizacji:
Po wykonaniu koncepcji oraz uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór Wykonawcy, który zrealizuje inwestycję w systemie „projektuj i buduj”. Zakończenie całego okresu realizacji, wraz z robotami planowane jest na 2021 rok.

Szacunkowy łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi: ok. 97,7 mln zł.

Autor: GDDKiA O/Warszawa

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI