REKLAMA
Mosty Wiadomości

Ekkom zaprojektuje przebudowę mostu w Sandomierzu

Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko i uzyskanie DŚU dla budowy ul. Lwowskiej Bis i przebudowy mostu w Sandomierzu w ciągu DK77.

Oferty w przetargu na wykonanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wzmocnienia istniejącego mostu przez rzekę Wisłę oraz budowy przejścia drogi krajowej nr 77 przez Sandomierz po prawej stronie Wisły (ulica Lwowska Bis jako nowy przebieg wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 77) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ciągu 17 miesięcy od podpisania umowy, złożyło trzech wykonawców. Po analizie ofert komisja przetargowa wyłoniła najkorzystniejszą, złożoną przez krakowską firmę Ekkom, opiewającą na 278 tysięcy złotych.

Opracowanie dokumentacji środowiskowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczne do rozpoczęcia kolejnego etapu związanego z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie starego i zamkniętego obecnie mostu oraz budowie dojazdów do obiektu w trybie „projektuj i buduj”. Zbudowany w 1953 roku most z uwagi na stan techniczny został zamknięty w 2013 roku, a ruch w obu kierunkach odbywa się po wybudowanym w roku 2011 nowym obiekcie. Docelowo, dzięki planowanej przebudowie starego obiektu, przeprawa przez Wisłę w Sandomierzu będzie dwujezdniowa.

Autor: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA