REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Eurovia Polska wybuduje rondo w Skawinie

GDDKiA wybrała ofertę spółki Eurovia Polska jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę ronda w Skawinie. Spółka wyceniła koszty przebudowy istniejącego skrzyżowania DK44 w Skawinie z ul. Krakowską i Skotnicką na 9 427 626,07 zł.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gddkia.gov.pl
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gddkia.gov.pl
Do przetargu oferty złożyło siedmiu wykonawców. Wszyscy zaproponowali skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie zadania o dwa miesiące, co oznacza, że budowa potrwa dziewięć miesięcy od momentu podpisania umowy, a nie jedenaście, jak zakładano. Trzymiesięczny okres zimowy nie będzie wliczany do czasu przeznaczonego na realizację inwestycji. Jeżeli nie wpłyną odwołania od wyboru wykonawcy, zostanie z nim podpisana umowa.

Zakres zadania


W ramach inwestycji przewidziana jest przebudowa istniejącego skrzyżowania obwodnicy Skawiny z ulicami Krakowską i Skotnicką na rondo turbinowe. Przebudowana zostanie też droga gminna nr 603511K (ul. Wapowskiego). Natomiast wybudowane zostaną: droga gminna nr 600947K, ciągi dla pieszych i pieszo-rowerowe, zjazdy indywidualne, trzy zatoki oraz przystanki komunikacji autobusowej. Rozbudowane i wybudowane będą sieci: gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej. Powstanie też kanał technologiczny i oświetlenie uliczne.

Stan istniejący

Istniejące skrzyżowanie zlokalizowane jest przy granicy Krakowa i Skawiny. Krzyżują się tu obwodnica Skawiny w ciągu DK44, ulice Krakowska w Skawinie oraz Skotnicka w Krakowie, czyli główne trasy komunikacyjne dla ruchu lokalnego oraz tranzytowego w kierunku Oświęcimia. Ulica Skotnicka dodatkowo prowadzi ruch do autostradowego węzła A4 Kraków Skawina. W czasie szczytów komunikacyjnych natężenie ruchu wynosi tutaj ponad 3 tys. pojazdów na godzinę. By usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo, niezbędna jest przebudowa skrzyżowania na rondo turbinowe dwupasowe.

Źródło: tekst GDDKiA O/Kraków, www.gddkia.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA